Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Musiceerpraktijk (9 sp)39002/3126/2324/1/79
Studiegids

Musiceerpraktijk (9 sp)

39002/3126/2324/1/79
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - concertsolist: zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Geysels Bart
Andere co-titularis(sen): Kessels Koen, Proot Stephanie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student kan zowel het standaardrepertoire als het niet-conventionele repertoire in groep uitvoeren.
De student toont doorgedreven zelfstandigheid bij het volledige instuderen van de partituren en zoekt indien nodig naar professionele coaching binnen het docentenkorps
De student kan zijn medestudenten aansturen mbt professionele attitude, hulpvaardigheid en vlotte sociale communicatievaardigheden
De student betoont respect voor zijn collega-studenten en zijn docenten
De student kan een onderbouwde kritische reflectie op een lezing of masterclass van extern expert linken aan de eigen hoofddiscipline en schriftelijk weergeven in een correct taalgebruik.
De student kan muziek op professionele wijze interpreteren uit verschillende muzikale stijlperiodes.
De student heeft diepgaand begrip van de rol van zijn eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel en kan deze rol sturen
De student toont gepast muzikaal leiderschap binnen het ensemble, orkest of koor
De student luistert op elk moment naar zijn medemuzikanten
De student is in staat het groepsgeluid en de muzikale groepsdynamiek substantieel te verbeteren en mee te personaliseren.
De student kan het basis orkest- of koorrepertoire in groep op zicht stilistisch vertolken

Leerinhoud

kamerkoor en
masterclass of lecture recitals en
opera scènes en/of operaproducties (na auditie) en/of
externe koorwerking en/of
studiereis of didactische uitstap


Gedetailleerde info over de leerinhoud is terug te vinden op de pagina 'Musiceerpraktijk' op Digit-AP.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, worden door het KCA ter beschikking gesteld

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur mbt groepsmusiceren
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek eenmalig tijdens de lesweken50,00