Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Taalcoaching6714/3126/2324/1/36
Studiegids

Taalcoaching

6714/3126/2324/1/36
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - concertsolist: zang
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket
In andere opleidingen:
  • Schakelprogramma muziek - zang als Taalcoaching
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Avantario Sabrina, Cambier Anne, Seeger Kai-Rouven, Vervoort Valerie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Onderwijsorganisatie (tekst)

Taalcoaching: Italiaans, Frans en Duits worden wekelijks onderwezen. Taalcoaching Engels wordt om de twee jaar aangeboden.

Elke taal zal 3 groepsniveaus aanbieden: Beginners, Intermediair en Gevorderden. Aan het begin van het jaar wordt de student toegewezen aan een niveaugroep. Het beginnerniveau zal de nadruk leggen op het Internationaal Fonetisch Alfabet (IPA) zoals dat voor de betreffende taal geldt.In taalcoaching 3 moet de student de niveaus beginner en intermediair met vrucht afgelegd hebben om te kunnen slagen.

In taalcoaching 5 moet de student het gevordende niveau bereikt hebben om de studie te kunnen voltooien.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student kan teksten van vocale muziek zelfstandig instuderen en vertolken
De student kan teksten vertalen en situeren (gedichten, liederen, opera, oratorium) 
De student ontwikkelt een algemeen bewustzijn m.b.t. de taal (taal als inspiratiebron, verstaanbaarheid)
De student verwerft kennis van fonetica, klinkerdriehoek, elementaire basisregels van uitspraak in de diverse talen, spieroefeningen mondstanden en tong 
De student is in staat om een tekst in het Engels, Italiaans, Frans en Duits te vertalen naar het Internationaal Fonetisch Alfabet (IPA)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Specifiek repertoire of repertoire van de student.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Door docent- en student zelf opgesteld cursusmateriaal
CD’s en DVD’s met gebruikte liederen
Literatuur
Websites
Huiswerk-CD
Repertoire vocale muziek, iedereen naar zijn/haar eigen stemsoort

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00