Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Instrument (jazz)10453/3131/2324/1/57
Studiegids

Instrument (jazz)

10453/3131/2324/1/57
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 900,00 uren

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van 'instrument 3 (jazz)'

Leerinhoud

* Timing
* Klank
* Improvisatie
* Frasering
* Harmonie
* Melodie
* Ritmiek
* Articulatie
* Expressiviteit
* Muzikaal leiderschap
* Persoonlijke stijlontwikkeling
* Persoonlijke artistieke visie
* Overtuigingskracht
* Zelfzekerheid
* Zelfstandigheid

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Eigen composities
* Jazzrepertoire
* Opname-apparatuur
* Cd's, dvd's,...

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen870,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De student stelt op eigen initiatief een ensemble samen en speelt gedurende een bepaalde tijdsduur en volgens een opgegeven repertoire zijn/haar voordracht examen. De keuze van het repertoire gebeurt in overleg met de hoofdvakdocent. Het examen wordt afgelegd in juni.

Aantal stukken / Tijdsduur: keuze van het aantal stukken vrij, ongeveer 60 minuten.

Jury: de jury bestaat uit min. 3 personen waaronder de hoofdvakdocent, de docent(en) van dezelfde instrumentgroep, een voorzitter.
Inhoud: vrij in overleg met de hoofdvakdocent

Volgende criteria worden bij de beoordeling in acht genomen:
*Timing
*Samenspel
*Persoonlijke artistieke visie
*Improvisatie
*Gehoor
*Repertoirekeuze
*Muzikale ideeën
*Analytisch denkvermogen
*Stilistiek
*Repertoirekennis
*Persoonlijkheid
*Zelfstandigheid
*Visie
*Overtuigingskracht
*Zelfzekerheid
*Openheid

De student is geslaagd indien hij/zij ten minste 50% van de punten heeft behaald