Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muzikale projecten10454/3131/2324/1/91
Studiegids

Muzikale projecten

10454/3131/2324/1/91
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smedts Els
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van 'muzikale projecten 3'

Leerinhoud

Het organiseren van een concert binnen het professionele circuit.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk180,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: De student brengt een optreden van twee sets in een muziekstijl naar keuze. Evaluatienormen: De student is geslaagd indien hij/zij 50% van de punten behaalt.

Beoordelingscriteria zijn:
Originaliteit qua stijl en/of bezetting
Repertoirekeuze
Artistiek concept
Artistieke uitvoering
Communicatie met het publiek
Zelfzekerheid en overtuigingskracht
Creativiteit
Organisatie/Professionaliteit