Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Ensemble (jazz)10455/3131/2324/1/28
Studiegids

Ensemble (jazz)

10455/3131/2324/1/28
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smedts Els
Andere co-titularis(sen): Lambert Anton
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van 'Ensemble 3 (jazz)'

Leerinhoud

In de ensembleles worden volgende aspecten van het samenspel verder uitgediept: 
* Rol van eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel
* Interactie tussen de verschillende instrumenten
* Uitbouw eigen repertoire
* Groepsgeluid en -dynamiek
* Uit het hoofd spelen (auditieve en melodische geheugentraining)
* Persoonlijke stijlontwikkeling van de groep
* Prima vista in groep
* Het leren leiden van een groep
* Het trainen van podiumvastheid en podiumervaring

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen300,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks70,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: Het examen bestaat uit een concert van het ensemble met een repertoire van 3 nummers. De student legt een examen af in januari en juni. Ieder examen telt voor de helft van het totaal aantal punten. 40% van de punten worden via permanente evaluatie gegeven en 60% op het examen zelf. De studenten die het ensemble vormen worden elk afzonderlijk beoordeeld.

Evaluatienormen: De student is geslaagd wanneer de verschillende elementen van het samenspel zoals opgesomd onder ‘competenties’ voldoende aanwezig zijn en het niveau van de uitvoering beantwoord aan de verschillende criteria om door te stromen naar het volgende studiejaar.
De student moet minstens 50% van het totaal aantal punten behalen.

Voor de studenten die aan het Blended Intensive Programme deelnemen, bestaat de toetsing voor dit opleidingsonderdeel uit twee delen, nl. deel 1) de evaluatie van de opdracht die de student aan AP uitvoert, en deel 2) de evaluatie van de opdracht die de student tijdens het Blended Intensive Programme uitvoert. Bij de berekening van het totale examenresultaat wordt het gewicht van de delen op voorhand afgesproken met de coordinator.