Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Suzuki pedagogie 125989/3138/2324/1/67
Studiegids

Suzuki pedagogie 1

25989/3138/2324/1/67
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - Suzuki lerarenopleiding (Viool) ESA 1-2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rens Koen
Andere co-titularis(sen): Meuris Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen met Individuele coaching

Leerinhoud

Stap voor stap beheersen van de verschillende stappen in het repertorium en de psychologie van het onderwijzen.
Structuur van groepslessen en individuele lessen.

Level 1
Studie van de ‘Pre-Twinklers.’Deze vormt de basis voor de volledige methode
Teaching Points level 1 beheersen en kunnen toepassen
In staat zijn om groepslessen te geven
Ontwikkelen van spelen op het gehoor

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Level 1
• Suzuki Volume I plus opname
• ‘Nurtured by love’ Shinichi Suzuki
• ‘Ability Development from age Zero’ Shinichi Suzuki
• Eigen cursus
• Bibliografische lijst
• Geschreven bronnen: tekstbijlagen, artikels, magazines, boeken, …

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Level 1
• Proefles aan jonge kinderen


Evaluatiecriteria:
De student die tijdens de permanente evaluatie blijkt geeft van de gevraagde attitudes (zie eindcompetenties) en tijdens het examen in voldoende mate de vereiste kennis en vaardigheden (zie eindcompetenties) kan aantonen is geslaagd.
De graad wordt bepaald door de mate waarin de doelstellingen zijn behaald op basis van de ECTS grading scale.