Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Instrument repertoire 225992/3138/2324/1/72
Studiegids

Instrument repertoire 2

25992/3138/2324/1/72
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - Suzuki lerarenopleiding (Viool) ESA 1-2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Gorp Veerle
Andere co-titularis(sen): Meuris Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen met individuele coaching

Leerinhoud

Intensieve individuele studie van het instrument, met focus op techniek van klank- en toonvorming die vereist is voor het onderwijzen van jonge kinderen. Studenten moeten na studie de competentie bezitten om het gehele repertorium uit het geheugen te kennen.

Level 2
• Beheersen van repertorium level 1 en level 2 uit het geheugen
Level 3
• Beheersen van repertorium level 1, level 2 en level 3 uit het geheugen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Suzuki Volume I tot en met V plus opname

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Level 2
• Examenprogramma verplicht uit te voeren:
- Beethoven, Menuet in G
- Bach, Bourrée
Level 3
• Examenprogramma verplicht uit te voeren:
- Vivaldi in a klein (Allegro of Presto)
- Vivaldi in g klein, Adagio

Kennis van Suzuki boek I tot V uit het geheugen


Evaluatiecriteria:
De student die tijdens de permanente evaluatie blijkt geeft van de gevraagde attitudes (zie eindcompetenties) en tijdens het examen in voldoende mate de vereiste kennis en vaardigheden (zie eindcompetenties) kan aantonen is geslaagd.
De graad wordt bepaald door de mate waarin de doelstellingen zijn behaald op basis van de ECTS grading scale.