Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Literatuurstudie 1846/3138/2324/1/66
Studiegids

Literatuurstudie 1

846/3138/2324/1/66
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - Suzuki lerarenopleiding (Viool) ESA 1-2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de muziek als Literatuurstudie 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Gorp Veerle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Onderwijsorganisatie (tekst)

Individuele coaching

Leerinhoud

Het schrijven van artikels
Level 1
• Eigen agenda met alle stappen voor Pre- Twinklers
• Gedetailleerde lijst van alle Teaching Points Level 1
• Schrijven van een paper ‘Wat betekent de Suzuki-methode voor mij?’
• Hoe zelf de Suzukimethode te integreren bij huidige job of hoe te starten met Suzuki leerlingen
• Artikel(s) schrijven voor ouders met alle nodige info mbt alle praktische info voor het instrument
• Nota’s bij observaties

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Level 1
• Suzuki Volume I plus opname
• ‘Nurtured by love’ Shinichi Suzuki
• ‘Ability Development from age Zero’ Shinichi Suzuki
• Eigen cursus
• Bibliografische lijst
• Geschreven bronnen: tekstbijlagen, artikels, magazines, boeken, …

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen87,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)