Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Portfolio-artistieke praktijk38212/3143/2324/1/66
Studiegids

Portfolio-artistieke praktijk

38212/3143/2324/1/66
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Schakelprogramma dans
  • Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Soto Gutierrez Olga
Andere co-titularis(sen): Terclaevers Iris
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Portfolio: Artistieke Praktijk maken studenten een selectie van persoonlijke, educatieve en dansveldgerelateerde inhoud en brengen ze deze samen in een gebundelde reflectie.

Begincompetenties (tekst)

  • Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Biedt een originele bijdrage aan de beoefening en ontwikkeling van de eigen artistieke discipline
Brengt verslag uit over de artistieke praktijk op een concrete en creatieve manier
Begrijpt het nut van een portfolio als onderdeel van de creatieve onderzoekspraktijken

Leerinhoud

In Portfolio: Artistic Practice maken studenten een selectie van persoonlijke, educatieve en dansveldgerelateerde inhoud en brengen ze deze samen in een gebundelde reflectie. Het is een weloverwogen en goed ontworpen presentatie van de belangrijkste evoluties die de studenten ervaren en die deel uitmaakten van de vorming van hun (artistieke) persoonlijkheid. Het portfolio bestaat uit multimediamateriaal, variƫrend van tekst tot beeld, collage, video, audio en, in het geval van een presentatie, praktische voorbeelden. De individuele vormgeving maakt deel uit van het onderzoek en de discussie met de docent en met vakgenoten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)
  • Zie Trotter (studiegids)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen240,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:

• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste:
Een minimum van 60% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 60% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:

• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid