Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Kunstfilosofie (dans)36382/3143/2324/1/23
Studiegids

Kunstfilosofie (dans)

36382/3143/2324/1/23
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Schakelprogramma dans
 • Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Goossens Dimitri
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De cursus kunstfilosofie begint met een voor de hand liggend uitgangspunt: Wat is filosofie precies en kunstfilosofie in het bijzonder? Waarin verschilt het van kunstwetenschappen, kunstkritiek, kunstgeschiedenis? En waarom is kunstfilosofie tegenwoordig een van de populairdere disciplines binnen de filosofie? De eerste sessie van de cursus zal aan deze vragen gewijd zijn.

Na deze inleiding zal de cursus een min of meer thematische aanpak volgen. Het idee is om thema's/onderwerpen te selecteren die verbonden zijn met of verweven zijn met kunstpraktijken zoals dans, performance...: lichaam versus geest, rede versus gevoelens/emoties, tonen (aanwezigheid) versus verbergen (afwezigheid), representatie versus presentatie, ....

Begincompetenties (tekst)

 • Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.
 • De student heeft een algemene basiskennis van de filosofie en van algemene culturele vakken zoals die worden aangeboden in het curriculum van het Conservatorium of gelijkwaardig daaraan.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
De student heeft inzicht verworven in de kritische vragen in de kunsten in het algemeen, zowel op esthetisch als op cultureel-maatschappelijk niveau.

Leerinhoud

De cursus kunstfilosofie begint met een voor de hand liggend uitgangspunt: wat is filosofie precies en kunstfilosofie in het bijzonder? Waarin verschilt het van kunstwetenschappen, kunstkritiek, kunstgeschiedenis? En waarom is kunstfilosofie tegenwoordig een van de populairdere disciplines binnen de filosofie? De eerste sessie van de cursus zal aan deze vragen gewijd zijn.

Na deze inleiding zal de cursus een min of meer thematische aanpak volgen. Het idee is om thema's/onderwerpen te selecteren die verbonden zijn met of verweven zijn met kunstpraktijken zoals dans, performance...: lichaam versus geest, rede versus gevoelens/emoties, tonen (aanwezigheid) versus verbergen (afwezigheid), representatie versus presentatie, ..... Enkele voorbeelden van mogelijke filosofische vragen met betrekking tot deze onderwerpen zijn/kunnen zijn:

 • Wat betekent belichaming precies en wat zijn de consequenties voor het (re)presenteren in de kunst?
 • Kun je in een marktconforme kunstwereld jezelf nog wel op een authentieke manier op het podium laten zien? En wat betekent authenticiteit in een kunstwereld?
 • Wat is de plaats van het lichaam en emoties geweest in de geschiedenis van de filosofie en wat doet de hedendaagse kunst en filosofie met deze traditie?
 • Hoe reflecteert de esthetische en filosofische verkenning van een emotie als walging op onze westerse houding ten opzichte van het lichaam in de kunst?
 • Kunnen we een evenwicht vinden tussen vrijheid van artistieke creativiteit en veranderende sociale normen, standaarden en taboes?

Deze vragen zijn slechts indicaties van mogelijke onderwerpen. Het idee is dat studenten ook de mogelijkheid hebben om thema's/onderwerpen aan te dragen die binnen het bereik van kunstfilosofie vallen of vanuit dat perspectief benaderd kunnen worden. De thema's zullen worden onderzocht door middel van:

 1. Het lezen van teksten van filosofen die deze thema's hebben behandeld/aanpakken. Soms moeten studenten bepaalde teksten/tekstpassages thuis voorbereiden voor de volgende cursus. In de klas bespreken we de teksten en zal de docent de teksten verder toelichten.

Verkenning van de ideeën van een bepaalde filosoof (Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Derrida over deconstructie....) die relevant is voor het onderwerp van dat moment aan de hand van de uitleg die de docent in de les geeft.

Het idee is om op deze manier een paar onderwerpen te behandelen en gaandeweg kennis te maken met belangrijke figuren in de wereld van de kunstfilosofie en hun ideeën.Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)
 • Zie Trotter (studiegids)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Er wordt bij het begin van de colleges een uitgebreide algemene en specifieke literatuurlijst aan de studenten bezorgd.

Antoon Van den Braembussche, Thinking Art, Springer, 2009.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:

• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste:
Een minimum van 60% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 60% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:

• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid