Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Werkveldoriëntatie34179/3113/2324/1/21
Studiegids

Werkveldoriëntatie

34179/3113/2324/1/21
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Havermaet Diede
Andere co-titularis(sen): Arnhem Stéphanie, Houthuys Marieke, Keemink Petra, Pazmany Els, Van Dingenen Arno
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Hoe ziet de job van een psychologisch consulent er uit in de verschillende werkvelden? Hoe onderscheiden psychologisch consulenten zich van andere beroepen? Met welke modellen en begrippen werkt de psychologisch consulent? In welk werkveld zie ik mezelf stage lopen en waarom?
In werkveldoriëntatie dompelen we je onder in de verschillende werkvelden van de psychologisch consulent. Hiervoor nodigen we verschillende sprekers uit het werkveld uit, die vanuit hun ervaring vertellen hoe de job er op de werkvloer uitziet. Zo geven we je een helder overzicht van wat nu net eigen is aan het beroep van de psychologisch consulent, en van hoe de psychologisch consulent zich onderscheidt van andere, verwante beroepen (bv. orthopedagogen, sociaal werkers...). We reiken je tenslotte verschillende belangrijke begrippen en modellen aan, die essentieel zijn voor volgende opleidingsonderdelen en voor je stagekeuze.

Voor het avondtraject gaat dit opleidingsonderdeel door als jaarolod, voor het dagtraject gaat dit opleidingsonderdeel door in semester 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
de belangrijkste concepten en basismodellen rond het beïnvloeden van gedrag uit de verschillende werkvelden van de psychologisch consulent in eigen woorden uitleggen
Professioneel handelen
gemotiveerd uitleggen waarin het beroep van psychologisch consulent zich onderscheidt ten opzichte van de aanverwante disciplines
de rollen die de psychologisch consulent kan opnemen in de drie werkvelden analyseren
uitdagingen en opportuniteiten voor de toekomstig psychologisch consulent, gebaseerd op internationele tendensen, formuleren
je keuze voor het werkveld of de werkvelden en specifieke organisaties waarin je de stages wil lopen motiveren
Psychodiagnostiek
de belangrijkste concepten en basismodellen rond het begrijpen van gedrag uit de verschillende werkvelden van de psychologisch consulent in eigen woorden uitleggen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)8,00 uren
  • Omschrijving: 8h hoorcollege
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)2,00 uren
  • Omschrijving: 2u practicum
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)65,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)22,00 uren
  • Omschrijving: 22h hoorcollege
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodePortfolio30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: portfolio
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodePortfolio30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: portfolio
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodePortfolio30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: portfolio
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodePortfolio30,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: portfolio
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector