Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Algemene psychologie27961/3113/2324/1/69
Studiegids

Algemene psychologie

27961/3113/2324/1/69
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket professionalisering
  • Keuzepakket professionalisering S5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Spegelaere An
Andere co-titularis(sen): Schoenmakers Annelies
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Wat is psychologie en hoe is deze als wetenschap ontstaan? Wat zijn de laatste evoluties? Nemen we allemaal hetzelfde waar? Is ons geheugen betrouwbaar? Wat is de invloed van belonen en straffen op ons gedrag?
Deze en andere vragen beantwoorden we in het opleidingsonderdeel algemene psychologie. We laten je kennismaken met de psychologie als wetenschap, haar verschillende studiedomeinen en stromingen. Vervolgens gaan we in op enkele grote thema's uit de psychologie zoals leren, waarneming, geheugen en emoties. Tenslotte bespreken we de biologische basis van ons gedrag. Alle theorieën en modellen onderbouwen we met voorbeelden uit de praktijk. Je gaat ook zelf aan de slag met de verschillende kaders, aan de hand van casussen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
de onderdelen van het zenuwstelsel op cel- en op structuurniveau ten opzichte van elkaar weergeven in een tekening
de functie van de verschillende onderdelen van het zenuwstelsel in eigen woorden uitleggen
op basis van de de verschillende theorieën van cognitieve functies (bv. geheugen, waarneming…) een casus interpreteren
de geschiedenis van de psychologie met zijn grondleggers in eigen woorden uitleggen
in een onderzoek de belangrijkste elementen van de verschillende types van psychologisch onderzoek onderscheiden
de gegevens en resultaten uit een beschreven psychologisch experiment interpreteren
de belangrijkste begrippen en theorieën uit de algemene psychologie in eigen woorden uitleggen
aantonen hoe de verschillende psychologische stromingen de belangrijkste cognitieve processen benaderen
op basis van de de verschillende theorieën van emoties een casus interpreteren
op basis van de leertheoretische principes een stappenplan ontwerpen om gedrag te veranderen
op basis van de leertheorieën een casus interpreteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- handboek: Craeynest, P., Craeynest, M. & Meuleman, S. (2023). Kompas voor de Algemene Psychologie. Leuven, België: Acco. ISBN 9789464672701

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)16,00 uren
 • Omschrijving: 16h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)59,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
 • Omschrijving: 24h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichttoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichttoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichttoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector