Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Sociale psychologie28000/3113/2324/1/37
Studiegids

Sociale psychologie

28000/3113/2324/1/37
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Spegelaere An
Andere co-titularis(sen): Van Dingenen Arno
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In hoeverre wordt ons gedrag, onze gedachten en onze gevoelens beïnvloed door anderen? En in hoeverre beïnvloeden wij anderen? Hoe komen onze attitudes tot stand? Wanneer volgen we de groepsnormen en wanneer niet?
De mens is bij uitstek een groepsdier. In sociale psychologie bestuderen we het effect van de groep op het individu.  Voorbeelden van thema's die worden besproken zijn: de sociale waarneming (welk beeld vormen we ons van anderen?), de perceptie van groepen, attitudes of onze houding tegenover mensen en dingen, sociale normen, groepsprestatie en prosociaal gedrag. Het werken met casussen en voorbeelden uit de praktijk zorgt ervoor dat je de geziene leerstof onmiddellijk kan toepassen op concrete situaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
de belangrijkste sociaalpsychologische experimenten en hun conclusies (bv. Milgram, Asch...) in eigen woorden uitleggen
de belangrijkste sociaalpsychologische theorieën illustreren aan de hand van voorbeelden uit het dagelijkse leven
de belangrijkste sociaalpsychologische theorieën in eigen woorden uitleggen
de gegevens en resultaten uit een beschreven sociaalpsychologisch experiment interpreteren
de invloed van anderen op ons sociaal gedrag kunnen identificeren in een casus
een correcte definitie van de belangrijkste begrippen uit de sociale psychologie geven
motiveren waarom een stelling m.b.t. sociaalpsychologisch gedrag correct of foutief is
op basis van sociaalpsychologische principes een casus interpreteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- handboek: Craeynest, P., Van Vaerenbergh, G., Craeynest, M., Vanhoomissen, T. & Timperman, T. (2019). Sociale psychologie voor toegepaste psychologie. Leuven, België: Acco. ISBN 9789463792851

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)16,00 uren
  • Omschrijving: 16h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)59,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
  • Omschrijving: 24h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis-en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis-en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis-en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis-en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector