Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Psychodiagnostisch werken 134182/3113/2324/1/26
Studiegids

Psychodiagnostisch werken 1

34182/3113/2324/1/26
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lamers Lex
Andere co-titularis(sen): De Vroede Tine, Houthuys Marieke, Verhaeghe Ivan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Statistiek 1.

Korte omschrijving

Kan je psychologische eigenschappen meten? Waaraan moet een test voldoen om te kunnen spreken van een psychodiagnostische test? Welke soorten psychodiagnostische tests zijn er?
Het beoordelen van psychologische eigenschappen -zoals intelligentie en persoonlijkheid- is een belangrijk deel van de job van de psychologisch consulent. In dit opleidingsonderdeel geven we je de basis om op een onderbouwde manier aan de slag te gaan met psychodiagnostische testen.
Zo gaan we in op de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van psychodiagnostische testen, verschillende soorten testen, testitems en antwoordschalen, en het gebruik van testnormen. Ook de verschillende factoren die het psychodiagnostische proces beïnvloeden, komen uitgebreid aan bod. Verder gaan we in op de belangrijke psychometrische aspecten en de verschillende soorten scores en waarden van psychodiagnostische tests. Tenslotte bespreken we de (beoordeling van de) kwaliteit van psychodiagnostische testen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Psychodiagnostiek
de verschillende kenmerken van een psychodiagnostische test in eigen woorden uitleggen
de historische ontwikkelingen en toekomstige evoluties in de psychodiagnostiek en hun relevantie voor de hedendaagse benadering in eigen woorden uitleggen
de toepassingsmogelijkheden van psychodiagnostische instrumenten (individuen/ groepen, prestatie/gedrag, verschillende domeinen...) toelichten aan de hand van voorbeelden
bij een gegeven test(item) motiveren over welke soort test het gaat
bij een gegeven item met antwoordschaal het soort antwoordschaal, het meetniveau en de toepassingsmogelijkheden aangeven
het belang van gedragsobservatie en heuristieken bij een psychodiagnostisch onderzoek illustreren aan de hand van voorbeelden
de manier om de impact van de verschillende variabelen (testcontext, proefleider, cliënt) in het psychodiagnostisch proces maximaal gunstig te beïnvloeden in eigen woorden uitleggen
het gebruik van testnormen, de soorten normen en de kwaliteitsvereisten van normen in eigen woorden toelichten
het concept betrouwbaarheid en de wijze waarop deze gemeten kan worden (test-hertest, paralleltest...) in eigen woorden uitleggen
de verschillende vormen van validiteit en hoe deze bepaald en/of berekend worden in eigen woorden uitleggen
de belangrijkste kenmerken van de item-responstheorie in eigen woorden uitlegen
de gelijkenissen en verschillen tussen en beperkingen van de klassieke testtheorie en item-responstheorie in eigen woorden uitleggen
verschillende soorten scores en waarden gebruikt in psychodiagnnostiek (ruwe score, afgeleide testscores, standaardscores, normscores, betrouwbaarheidsinterval, betrouwbaarheids- en validiteitscoëfficient ...) hanteren
het verband tussen betrouwbaarheid en validiteit in eigen woorden uitleggen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- handboek: Craeynest, M. (2023). Onderzoeken wie mensen zijn en wat ze kunnen. Een inleiding in de psychodiagnostiek. Leuven, België: Acco. ISBN 9789464674675

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)28,00 uren
  • Omschrijving: 28h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)47,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)38,00 uren
  • Omschrijving: 22h hoorcollege, 16h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)37,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector