Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Communicatie24266/3113/2324/1/54
Studiegids

Communicatie

24266/3113/2324/1/54
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deglein Linde
Andere co-titularis(sen): Moons Ilka, Pazmany Els, Rasenberg Laura, Smajli Emine, Trippas Michiel, Van Dingenen Arno
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Hoe voer ik een professioneel gesprek? Wat doe ik wanneer mijn cliënt in huilen uitbarst? Hoe moet ik de lichaamstaal van mijn cliënt interpreteren?
Communiceren doen we allemaal al dagelijks. In dit opleidingsonderdeel gaan we op een actieve manier aan de slag om je de essentiële elementen aan te leren rond professionele communicatie. Je leert verbale en non-verbale gesprekstechnieken en gespreksmodellen correct toepassen, waarbij je leert omgaan met gesprekshindernissen en emoties. Ook de rol van de hulpverlener, het belang van de vertrouwensrelatie in communicatie, coaching en conflicthantering komen aan bod. Verder oefen je je schriftelijke vaardigheden en leer je de principes van digitale communicatie toepassen. We leren je de nodige theorie en modellen aan, maar gaan we vooral veel oefenen in kleinere groepjes, zodat iedereen voluit kan leren en groeien.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interventies
het gepaste gespreksmodel correct toepassen (bv. slechtnieuwsgesprek, functioneringsgesprek, verwijsgesprek…)
gepast omgaan met gesprekshindernissen binnen een gesprek
gepast feedback ontvangen
gepast feedback geven
de elementen die een positieve of negatieve invloed hebben op de vertrouwensrelatie aangeven
in communicatie handelen vanuit de professionele basishouding van de psychologisch consulent
de principes van schriftelijke en digitale communicatie binnen het werkveld van de psychologisch consulent toepassen
de principes van oplossingsgericht coachen toepassen op een casus
de theorie omtrent conflict en principes van conflicthantering toepassen op een casus
communiceren vanuit de verschillende rollen van de hulpverlener
non-verbale gesprekstechnieken correct toepassen
verbale gesprekstechnieken correct toepassen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- cursus 'Communicatie'

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)40,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)110,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)102,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken25,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: kennis-en inzichtstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks65,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: kennis-en inzichtstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks65,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken25,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: kennis-en inzichtstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks65,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: kennis-en inzichtstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks65,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks10,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector