Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Professioneel handelen 134190/3113/2324/1/07
Studiegids

Professioneel handelen 1

34190/3113/2324/1/07
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smajli Emine
Andere co-titularis(sen): Cluyts Johan, Haertjens Aster, Keemink Petra, Lahaye Michel, Naessens Birgitt, Schoenmakers Annelies
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Wie ben ik als psychologisch consulent in spe? Welke attitudes moet ik nog verder ontwikkelen en hoe kan ik dit doen? Hoe geef ik een goede presentatie? Hoe schrijf ik wetenschappelijk?
In dit opleidingsonderdeel focussen we op jouw persoonlijke groei als psychologisch consulent. Je maakt je vertrouwd met de deontologie en leert de essentiĆ«le attitudes kennen en toepassen binnen een professionele context. Ook reiken we je enkele algemene vaardigheden aan zoals presenteren, projectmanagement, wetenschappelijk schrijven... die in andere opleidingsonderdelen en in je latere job onontbeerlijk zijn. Het basisinstrument voor professionele groei is reflecteren. We leren je daarom ook aan op welke manier je kan reflecteren om zo de fundamenten te leggen voor levenslang leren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Professioneel handelen
aan de hand van reflectiemodellen kritisch reflecteren over je krachten en valkuilen met oog op de ontwikkeling van je professionele basishouding
leerkansen over je professonele basishouding identificeren op basis van kritische reflectie
in een casus rond ethische dilemma's op basis van literatuur en het deontologisch referentiekader adviezen formuleren
een professionele schrijfstijl hanteren
de APA-normen toepassen
actief deelnemen aan een vergadering op basis van de voorbereiding ervan
een presentatie geven aangepast aan het doelpubliek
de belangrijkste deontologische principes van de psychologisch consulent verduidelijken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)59,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: portfolio
Toetsmethode: werkstuk, gedragsobservatie, presentatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: portfolio
Toetsmethode: werkstuk, gedragsobservatie, presentatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: portfolio
Toetsmethode: werkstuk, gedragsobservatie, presentatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: portfolio
Toetsmethode: werkstuk, gedragsobservatie, presentatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector