Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Gedragsverandering34185/3113/2324/1/31
Studiegids

Gedragsverandering

34185/3113/2324/1/31
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie
  Keuzepakket:
  • Keuzepalet extra muros
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
  Keuzepakket:
  • Keuze Educatief graduaat Secundair Onderwijs
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen)
  Keuzepakket:
  • Keuze Educatief graduaat Secundair Onderwijs
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout)
  Keuzepakket:
  • Keuze Educatief graduaat Secundair Onderwijs
 • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
 • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen)
  Keuzepakket:
  • Keuze Verkorte Bachelor Secundair Onderwijs
 • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout)
  Keuzepakket:
  • Keuze Verkorte Bachelor Secundair Onderwijs
In andere opleidingen:
 • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen) als _ Gedragsverandering
 • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen) als _ Gedragsverandering
 • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout) als _ Gedragsverandering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Havermaet Diede
Andere co-titularis(sen): Houthuys Marieke, Stoffijn Nina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Waarom en wanneer veranderen mensen hun gedrag en hun denken? Hoe kan je mensen ondersteunen in deze verandering? Hoe kan je het gedrag van mensen effectief veranderen in een crisissituatie? Hoe ga je om met mensen die niet willen veranderen?
Het geslaagd veranderen van gedrag is één van de grootste uitdagingen voor de psychologisch consulent. In dit opleidingsonderdeel gaan we daarom dieper in op de de verschillende manieren waarop we het gedrag van mensen (positief) kunnen beïnvloeden en wat de (rand)voorwaarden voor gedragsverandering zijn. We gaan ook dieper in op bewuste versus onbewuste gedragsbeïnvloeding, en op gestuurde en niet-gestuurde veranderingsprocessen. Je maakt kennis met de belangrijkste actuele theorieën en modellen, en we reiken je concrete handvatten aan waarmee je aan de slag kan. Hierbij hebben we aandacht voor het beïnvloeden van gedrag van een individu, een groep en in een organisatie. Oefeningen, voorbeelden en gevalsstudies ondersteunen je bij je leerproces.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interventies
een correcte definitie geven van de belangrijkste begrippen uit de verschillende theorieën van gedragsverandering (bv., leertheorie, zelfdeterminatie theorie, theory of planned behavior…)
op basis van een casus gemotiveerd aangeven of er al dan niet sprake is van weerstand op individueel-, groeps- of organisatieniveau
op basis van een casus een advies formuleren rond het hanteren van weerstand op individueel-, groeps-, of organisatieniveau
in een casus op basis van de theorieën van gedragsverandering aangeven hoe gedragsverandering op individueel-, groeps-, of organisatieniveau gefaciliteerd kan worden
op basis van een casus een plan van aanpak opstellen om gedragsverandering op individueel-, groeps-, of organisatieniveau te faciliteren
de randvoorwaarden om tot gedragsverandering te komen toepassen op een casus
De verschillende vormen van gedragsbeïnvloeding in eigen woorden kunnen uitleggen
Verschillende vormen van onbewuste beïnvloeding vanuit de omgeving toelichten aan de hand van een voorbeeld
Het verschil tussen een gepland en niet-gepland veranderingsproces in eigen woorden uitleggen
De belangrijkste aspecten van een niet-gepland veranderingsproces in eigen woorden uitleggen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel

- leermateriaal op Digitap

- handboek: Brinkman, J. (2021). Voor de verandering. Groningen: Noordhoff. ISBN 9789001745622 

- reader 'Gedragsverandering'

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)16,00 uren
 • Omschrijving: 16h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)59,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
 • Omschrijving: 24h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector