Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Psychodiagnostisch werken 234183/3113/2324/1/60
Studiegids

Psychodiagnostisch werken 2

34183/3113/2324/1/60
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gysels Freya
Andere co-titularis(sen): De Vroede Tine, Engels Mike, Hellemans Yannick, Houthuys Marieke, Lamers Lex, Peeters Liesbeth, Stoffijn Nina, Van Looveren Isabelle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Wat is intelligentie? Is intelligentie stabiel, of kan je je intelligentie verhogen? Hoe neem ik een intelligentietest af? Welke verschillende vormen van intelligentie zijn er? Hoe rapporteer ik over een diagnostisch onderzoek?
In dit opleidingsonderdeel focussen we in een eerste luik op verschillende theorieën rond intelligentie. We bespreken het begrip intelligentie, en de verschillende benaderingen hiervan. We gaan in op het belangrijkste psychometrische model van de structuur van intelligentie, het CHC-model. We bespreken de invloed van dit model op de actuele intelligentietestontwikkeling en op de interpretatie van scores op intelligentietests. Ook sociale, emotionele en culturele intelligentie komen aan bod.
In een tweede luik ga je zelf aan de slag met intelligentietesten. We leren we je in kleine groepjes verschillende psychodiagnostische testen correct afnemen, scoren en de resultaten rapporteren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Psychodiagnostiek
de verschillende aspecten van sociale, emotionele, culturele en praktische intelligentie in eigen woorden uitleggen
intelligentie op verschillende wijzen (bv. naïef psychologisch, wetenschappelijk) definiëren
de ontwikkeling van (de theorievorming rond) het CHC-intelligentiestructuurmodel schetsen
de beperkingen van de klassieke intelligentietests (WPPSI, WISC, WAIS...) vanuit het perspectief van het CHC-model in eigen woorden uitleggen
het CHC-intelligentiestructuurmodel en de actuele CHC-theorie toelichten
de toepassingsgebieden van verschillende intelligentietests (m.i.v. sociale, culturele en emotionele intelligentie) toelichten
de resultaten van een pychodiagnostisch onderzoek correct weergeven in een verslag
Een psychodiagnostische test (i.e. intelligentiestest (bv., WISC, WAIS…)) correct afnemen
De antwoorden op een psychodiagnostische test (i.e., intelligentiestest (WISC, WAIS…)) correct verwerken
De resultaten van een psychodiagnostisch onderzoek (i.e., intelligentiestest (WISC, WAIS…)) correct interpreteren
De belangrijkste theorieën binnen de cognitief-experimentele (bv. Sternberg, Gardner, PASS-model...) en psychometrische benadering (bv. Spearman, Thurstone, Cattell...) m.b.t. intelligentie in eigen woorden uitleggen
de genetische en omgevingseffecten op de ontwikkeling van individuele verschillen in intelligentie in eigen woorden uitleggen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- cursus 'Psychodiagnostisch werken 2'

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)16,00 uren
  • Omschrijving: 16h hoorcollege
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)47,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)20,00 uren
  • Omschrijving: 20h hoorcollege
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)39,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector