Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Mens en gezondheid 134187/3113/2324/1/02
Studiegids

Mens en gezondheid 1

34187/3113/2324/1/02
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Pazmany Els
Andere co-titularis(sen): Deglein Linde, Houthuys Marieke, Robyn Elke, Schoenmakers Annelies, Stoffijn Nina, Van Dingenen Arno
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Hoe ondersteun je iemand met kanker? Welke begeleiding kan je iemand die een dierbare verloor bieden? Hoe kan je vaststellen of iemand het chronisch vermoeidheidssyndroom heeft? Hoe kan je preventief werken om overgewicht te voorkomen? 
In het eerste deel van dit opleidingsonderdeel bespreken we veelvoorkomende psychosociale problemen en hun gevolgen voor cliënten (stress, rouw, slaapproblemen, relationele problemen ...). In een tweede deel gaan we in op hoe het voor cliënten is om te leven met chronische problemen (pijnklachten, kanker, CVS, MS, ...). We leren je deze problematieken te herkennen en begrijpen, en hebben aandacht voor de preventie ervan. Ook de begeleiding van mensen met deze problematieken komt uitgebreid aan bod. We gaan hier via oefeningen in kleine groep mee aan de slag en je leert o.a. hoe psycho-educatie een erg krachtig middel kan zijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
adviezen voor begeleiding, preventie of psycho-educatie op maat van de cliënt (cultuur, SES, leeftijd..) en in lijn met hedendaagse en internationale tendensen bij een psychosociaal probleem of chronische ziekte formuleren
Professioneel handelen
wetgeving omtrent privacy en patiëntenrechten toepassen op een casus
Psychodiagnostiek
de belangrijkste theoretische modellen over pijn en chronische ziektes aan de hand van een voorbeeld illustreren
de diagnostische cyclus zoals toegepast in het klinisch psychologisch werkveld in eigen woorden uitleggen
in een concrete casus op basis van symptomen een gemotiveerde hypothese formuleren met betrekking tot de aan- of afwezigheid van een psychosociaal probleem of een chronische ziekte
De belangrijkste theoretische modellen over psychosociale problemen (rouw, stress, ...) of gezondheidsproblemen (obesitas, sedentair gedrag...) aan de hand van een voorbeeld illustreren
Verschillen en gelijkenissen m.b.t. verschillende psychosociale of gezondheidsproblemen en/of chronische ziektes benoemen
Motiveren welke factoren het ontstaan en verloop van psychosociale of gezondheidsproblemen en chronische ziektes beïnvloeden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)28,00 uren
  • Omschrijving: 28h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)122,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)48,00 uren
  • Omschrijving: 48h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)102,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector