Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Mens en werk 134189/3113/2324/1/70
Studiegids

Mens en werk 1

34189/3113/2324/1/70
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de communicatie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Trippas Michiel
Andere co-titularis(sen): Houthuys Marieke, Peeters Liesbeth, Rasenberg Laura, Van Looveren Isabelle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Wat heeft psychologie te maken met het bedrijfsleven? Hoe zorg je als psychologisch consulent binnen een bedrijf voor een grote instroom kandidaten voor je vacature, waaruit je uiteindelijk via een doordachte selectiemethode de perfecte kandidaat weet te strikken?

Binnen Mens en Werk 1 laten we je proeven van inzichten, theorieën en actuele trends binnen de arbeids- en organisatiepsychologie. Verder doorlopen we het selectieproces van A tot Z, en leren je zo de vaardigheden om als HR-medewerker de juiste persoon voor de job te vinden. Zo wordt er dieper ingegaan op o.a. competentieprofielen, vacatures, cv’s en psychodiagnostisch onderzoek die hierbij belangrijk zijn, en leren we je een succesvolle sollicitatietraining opzetten en uitvoeren. Dit alles doen we door aan de slag te gaan met praktijkvoorbeelden en praktische oefeningen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
een workshop binnen een traject van sollicitatietraining aan een specifieke doelgroep geven
de geschiedenis van de arbeids- en organisatiepsychologie met zijn grondleggers in eigen woorden uitleggen
basisprincipes en basistheorieën uit de psychologie toepassen op het arbeids- en organisatiepsychologisch werkveld
Psychodiagnostiek
op basis van het competentieprofiel en/of functiebeschrijving een vacaturetekst beoordelen
een gemotiveerde keuze voor de verspreidingsmedia van een vacature maken
een cv, motivatiebrief en de resultaten van een HR-test kritisch beoordelen
interviewvragen die peilen naar de vereiste competenties bij een vacature formuleren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- reader 'Mens en werk 1'

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)28,00 uren
 • Omschrijving: 28h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)122,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)48,00 uren
 • Omschrijving: 48h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)102,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen, casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector, peers
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks45,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen, casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks45,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector, peers
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen, casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector, peers
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks45,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen, casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector, peers
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks45,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector