Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Mens en gezondheid 235558/3113/2324/1/56
Studiegids

Mens en gezondheid 2

35558/3113/2324/1/56
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Dingenen Arno
Andere co-titularis(sen): Belmans Eline, Deglein Linde, Robyn Elke, Schoenmakers Annelies
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Is mijn examenangst een fobie? Ben ik depressief als ik twee weken niet afspreek met vrienden? Heb ik een psychotische stoornis als ik denk mijn naam gehoord te hebben? Leer de antwoorden op deze vragen en nog veel meer in het olod Mens en Gezondheid 2. In dit olod komt de historiek en de ontwikkeling van de zorg voor mensen met psychische stoornissen aan bod. We leren ook psychische stoornissen te herkennen en te benoemen. We leren over risico- en beschermende factoren die samenhangen met het ontstaan, de prognose en evidence-based behandelingen voor deze stoornissen. Alle fasen van de psychodiagnostische cyclus komen aan bod en worden ingeoefend door verschillende opdrachten. We gebruiken praktijkvoorbeelden, casussen en beeldmateriaal om onze kennis en vaardigheden te vergroten. We besteden tevens aandacht aan hedendaagse ontwikkelingen binnen de klinische psychologie en werpen een kritische blik op de toekomst.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interventies
een leidraad met informatievergarende vragen gericht op het verzamelen van psychodiagnostische gegevens gebaseerd op gefundeerde hypothesevorming opmaken
Plan van aanpak
bij een casus behandelingsvoorstellen en/ of begeleidingsvoorstellen formuleren voor een psychische stoornis
de essentie van de psychotherapeutische stromingen in eigen woorden uitleggen
de huidige internationale tendensen rond de benadering van psychopathologie in eigen woorden uitleggen
Psychodiagnostiek
op basis van informatie vanuit de aanmelding gemotiveerd de hulpvraag en bijhorende hypothesen formuleren
een diagnostisch traject bepalen op basis de verzamelde informatie
de resultaten van psychodiagnostische tests correct interpreteren
de voor- en nadelen van de classificatiesystemen binnen psychiatrie in eigen woorden uitleggen
in een concrete casus op basis van symptomen een gemotiveerde hypothese formuleren met betrekking tot de aan- of afwezigheid van een psychische stoornis
ontstaan en instandhouding van psychische stoornissen toelichten bij een casus
overeenkomsten en verschillen analyseren tussen ziektebeelden in een casus
motiveren waarom gedrag als pathologisch wordt benoemd in een casus op basis van de definitie van psychopathologie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- handboek: Nevid, J., Spencer, R. & Greene, B. (2021). Psychiatrie, een inleiding. Amsterdam, Nederland: Pearson. ISBN 9789043038126

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)28,00 uren
  • Omschrijving: 28h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)122,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)48,00 uren
  • Omschrijving: 48h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)102,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis-en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis-en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis-en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis-en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector