Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Mens en werk 235560/3113/2324/1/27
Studiegids

Mens en werk 2

35560/3113/2324/1/27
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Houthuys Marieke
Andere co-titularis(sen): Forment Leen, Peeters Liesbeth, Rasenberg Laura
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Mens en werk 1.

Korte omschrijving

Hoe verwelkom je een nieuwe medewerker het best binnen de organisatie? Hoe zit dat met de rechten en plichten van de organisatie en de medewerker? Hoe spelen we in op de ontwikkelingsnoden van deze medewerker? Hoe ga je aan de slag met loopbaanbegeleiding? Wat kunnen we doen om motivatie van medewerkers te verhogen en constructief om te gaan met conflicten? Hoe nemen we uiteindelijk op een passende manier afscheid van deze medewerker?

In Mens en Werk 1 werden de vaardigheden aangereikt om de juiste kandidaat aan te werven. In Mens en Werk 2 gaan we een stap verder. We duiken dieper in het HR-werkveld en de verschillende HR-rollen die een psychologisch consulent kan aannemen vanaf de aanwerving van een nieuwe medewerker. Thema’s zoals o.a. onboarding, arbeidsrecht, loopbaanbegeleiding, competentie- en talentmanagement, welzijn en motivatie van medewerkers en offboarding komen hierbij aan bod, waarbij we aan de slag gaan met praktijkvoorbeelden en praktische oefeningen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interventies
de huidige en toekomstige tendensen op de arbeidsmarkt in eigen woorden uitleggen
de centrale begrippen en principes van competentie-, prestatie- en talentmanagement toepassen op een casus
Plan van aanpak
de centrale begrippen en processen van redeployment in eigen woorden uitleggen
aan de hand van een casus de relevante begrippen met betrekking tot arbeidsrecht juridisch kaderen
de centrale begrippen en processen van offboarding toepassen op een casus
adviezen geven over thema's m.b.t. welzijn op het werk (bv. burn-out, pestgedrag, conflict...)
adviezen geven over thema's m.b.t. motivatie op het werk
op basis van een casus een plan van aanpak opstellen rond loopbaanbegeleiding en/of coaching van een HR-gerelateerde vraag
Psychodiagnostiek
de centrale begrippen en processen van onboarding toepassen op een casus

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- reader 'Mens en werk 2'

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)28,00 uren
  • Omschrijving: 28h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)122,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)48,00 uren
  • Omschrijving: 48h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)102,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector