Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Psychologie 203035565/3113/2324/1/03
Studiegids

Psychologie 2030

35565/3113/2324/1/03
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket DAG/AVOND uitdovend 3TP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Cluyts Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Hoe ontwikkel ik een kritische geest in complexe tijden? Het antwoord: Blijf nieuwsgierig! Dit keuze-olod geeft je de nodige handvatten mee om in je toekomstige loopbaan kritisch te kijken naar nieuwe evoluties in de psychologie. Hiertoe werpen we een blik op vier actuele en internationale tendensen binnen het psychologisch werkveld.
Alles is psychologie: Hoe beïnvloedt psychologie het nemen van beslissingen? Bv. Rechtspraak, klimaatcrisis, urbanisme, politiek, consumenten, …
Welzijn en geluk: We zetten steeds meer in op geluk, maar toch worden we steeds ongelukkiger? Hoe kan een blik over de grenzen heen ons meer leren over de toekomst van onze geestelijke gezondheid? De kracht van taal: Onze manier van spreken over psychologische concepten is heel erg veranderd in de loop der eeuwen. In andere talen hebben andere woorden andere betekenissen. We behandelen dit thema door een blik te werpen op de evolutie van onze taal en boeiende voorbeelden uit andere culturen te belichten. Hoe ben ik taalbewust als psychologisch consulent in een geglobaliseerde wereld?
Behandelingen van de toekomst: E-health, apps en VR zijn binnenkort niet meer weg te denken uit het landschap van de psychologisch consulent. Wat moet je hierover weten? Wanneer is het behulpzaam? Wat zijn aandachtspunten? We schenken aandacht aan hoe deze nieuwe methodes in de drie werkvelden een plek zouden krijgen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
op basis van een casus gemotiveerd uitleggen hoe psychologische processen het keuzeproces in verschillende domeinen (bv., rechtspraak, consumenten, politiek, klimaatcrisis...) beïnvloeden
op basis van psychologische processen gemotiveerd hypothesen formuleren rond de uitkomst van een keuzeproces
in een casus de inzetbaarheid van nieuwe behandelingsmethoden (bv., e-health, apps, virtual reality...) gemotiveerd beoordelen
de belangrijkste concepten uit de psychologie van het geluk toelichten aan de hand van een voorbeeld
in een casus gemotiveerd aangeven welke determinanten bijdragen tot een gevoel van welzijn en geluk
de implicaties van verschillende hedendaagse visies op welzijn en geluk in eigen woorden uitleggen
(het effect van) de geschiedenis van taal binnen de psychologie op de hedendaagse psychologie in eigen woorden uitleggen
het belang van taal binnen de psychologie in eigen woorden uitleggen aan de hand van een voorbeeld

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)16,00 uren
 • Omschrijving: 16h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)59,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)20,00 uren
 • Omschrijving: 20h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)55,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector