Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Ontmoetingen met je brein35566/3113/2324/1/37
Studiegids

Ontmoetingen met je brein

35566/3113/2324/1/37
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket DAG/AVOND uitdovend 3TP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Schoenmakers Annelies
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Ons brein helpt ons om alles wat we waarnemen te registeren. Ons brein bepaalt wie we zijn, hoe we ons voelen en hoe we handelen. Maar: Klopt dit wel? Is alles wat we waarnemen de waarheid? Waar zit ons onbewuste in het brein? Is het verhaal van je leven ook het verhaal van je brein? Om een antwoord te bieden op deze vragen gaan we in op vijf boeiende thema’s.
Evolutionaire psychologie: Hoe is ons brein zo groot geworden? Hoe evolueert dit? Zijn er verschillen tussen de geslachten? Wat is nu net de invloed van ons brein en wat van onze omgeving?
Genetica: Wat weten we al over de oorzaak en biologische basis van psychische aandoeningen? Wat leren genetica en tweelingstudies ons hierover? Hoe bepaalt dit mee de behandeling?
Concepten en categorieën: Ons brein helpt ons om alles wat we waarnemen te registreren en in categorieën te plaatsen. We gaan hier in op aandoeningen waarbij we problemen hiermee hebben.
Je brein in het digitale tijdperk: Hoe komen complottheorieën tot stand? Weten je hersenen dat iets “fake news” is? Hoe verwerken we alle informatie via social media? Hoe gaan we goed om met social media? Hoe beïnvloeden “biases” hoe we omgaan met informatie?
Behandeling van het brein: Nieuwe technieken, zoals deep brain stimulation, neuroimaging, … worden bekeken met oog op de toekomst van het behandelen van psychologische problemen. Ook hele “oude” behandelingen, zoals elektroconvulsietherapie (ECT) leer je begrijpen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
in een casus de inzetbaarheid van nieuwe hedendaagse technieken (bv., deep brain stimulation, neuroimaging...) in de behandeling van specifieke psychische stoornissen gemotiveerd beoordelen
de evolutie van gehanteerde technieken doorheen de geschiedenis in eigen woorden uitleggen
voor- en nadelen van het gebruik van verschillende technieken in het behandelen van specifieke, psychische stoornissen gemotiveerd beoordelen
de evolutionaire ontwikkeling van het brein in eigen woorden uitleggen
het effect van de evolutionaire ontwikkeling van het brein op werking van het brein van en de wijze van informatieverwerking toelichten aan de hand van een voorbeeld
op basis van een casus aangeven hoe (kennis over) de biologische basis van psychische aandoeningen de behandeling ervan beïnvloedt
op basis van een casus het effect van de digitale wereld (bv., sociale media, complottheorieën, fake news...) op ons brein verklaren
de theoretische modellen met betrekking tot concepten en categorieën in eigen woorden uitleggen
aan de hand van een casus de invloed van specifieke neuropsychologische aandoeningen op de verwerking van concepten en categorieën toelichten
Psychodiagnostiek
de biologische basis van specifieke psychische aandoeningen (bv., depressie...) in eigen woorden uitleggen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)16,00 uren
 • Omschrijving: 16h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)59,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)20,00 uren
 • Omschrijving: 20h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)55,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector