Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Praktijkonderzoek13436/3113/2324/1/46
Studiegids

Praktijkonderzoek

13436/3113/2324/1/46
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rasenberg Laura
Andere co-titularis(sen): Belmans Eline, Lamers Lex, Michiels Bart, Tilkin-Franssens Eleonora
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Statistiek 1 EN simultaan te volgen met Statistiek 2.

Korte omschrijving

In ieder van ons schuilt een onderzoeker. Ook in jou! We gaan in dit olod aan de slag met vragen, rechtstreeks vanuit de praktijk van de verschillende werkvelden. Het praktijkonderzoek dat jij uitvoert, biedt antwoorden aan professionals uit de praktijk. Dit olod leert jou hiertoe de nodige onderzoekscompetenties aan. Je doorloopt onder begeleiding de hele cyclus van een praktijkonderzoek. Binnen elke fase ga je zelf concreet aan de slag zodat je de vaardigheden in je vingers krijgt. Op deze wijze bereidt het olod je ook voor op het maken van je bachelorproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Praktijkonderzoek
data met de gepaste technieken analyseren in functie van de onderzoeksvraag
dataverzamelingsinstrument(en) correct ontwikkelen met oog voor valkuilen en beperkingen en in functie van de onderzoeksvraag
de resultaten van de data-analyse interpreteren in functie van de onderzoeksvraag en literatuurstudie
de sterktes en beperkingen van het onderzoek kritisch formuleren
een gemotiveerd antwoord op de onderzoeksvraag formuleren op basis van de interpretatie van de data-analyse
in functie van de onderzoeksvraag de gepaste methodologie(├źn) selecteren
in functie van de onderzoeksvraag een gemotiveerde steekproef bepalen uit de correcte populatie
suggesties voor verder onderzoek formuleren die relevant zijn in functie van de onderzoeksvraag
een onderzoek correct mondeling toelichten aangepast aan de doelgroep
de aanleiding van het praktijkonderzoek verwoorden
een probleemanalyse uitvoeren
de probleembeschrijving opstellen
het onderzoeksdoel formuleren in lijn met de probleembeschrijving
de gepaste onderzoeksvraag bij het onderzoeksdoel en de probleembeschrijving formuleren
een literatuurstudie uitvoeren, gebruikmakend van recente, relevante en internationale bronnen in functie van de onderzoeksvraag

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- handboek: van der Donk, C. & van Lanen, B. (2016). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho. ISBN 9789046906606

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)32,00 uren
  • Omschrijving: 32h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)118,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)40,00 uren
  • Omschrijving: 20h hoorcollege, 20h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)110,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: projectopdracht
Toetsmethode: werkstuk, presentatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: projectopdracht
Toetsmethode: werkstuk, presentatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: projectopdracht
Toetsmethode: werkstuk, presentatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: projectopdracht
Toetsmethode: werkstuk, presentatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector