Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Sociaal werk als professie (UA master SW)32679/3113/2324/1/43
Studiegids

Sociaal werk als professie (UA master SW)

32679/3113/2324/1/43
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket DAG/AVOND uitdovend 3TP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Tirions Michel
Andere co-titularis(sen): De Ceuster Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Exploratiestage.

Korte omschrijving

Je volgt dit opleidingsonderdeel aan Universiteit Antwerpen, in het schakeljaar Master Sociaal werk. Daar ontmoet je o.m. studenten die na een bacheloropleiding starten met de master.
De credits die je behaalt geven je vrijstelling wanneer je zelf zou kiezen om na je afstuderen als bachelor de master Sociaal Werk te starten.

Je dient als student zelf na te gaan of het combineerbaar is. De uurroosters van de UA zijn online beschikbaar vanaf midden juni en kan je consulteren via https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-sociaal-werk/studieprogramma/voorbeeldrooster/

AP en UA hebben een universitair akkoord. Hierdoor dien je als student op de UA geen extra inschrijvingsgeld te betalen. Je moet je wel nog registreren bij de UA. De procedure hiervoor vind je terug op intranet voor studenten. Hier vind je ook contactgegevens terug van de personen die je verdere informatie kunnen verschaffen.
De student krijgt na registratie toegang tot het digitale leerplatform.

Voor verdere informatie, zie studiefiche UAntwerpen: https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-sociaal-werk/schakelprogramma/studieprogramma/

Onderwijsorganisatie (tekst)

Voor verdere informatie, zie studiefiche UAntwerpen: https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-sociaal-werk/schakelprogramma/studieprogramma/

Leerinhoud

Voor verdere informatie, zie studiefiche UAntwerpen: https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-sociaal-werk/schakelprogramma/studieprogramma/

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Voor verdere informatie, zie studiefiche UAntwerpen: https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-sociaal-werk/schakelprogramma/studieprogramma/

Toetsing (tekst)

Voor verdere informatie, zie studiefiche UAntwerpen: https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-sociaal-werk/schakelprogramma/studieprogramma/