Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Psycho-educatie en training36919/3113/2324/1/61
Studiegids

Psycho-educatie en training

36919/3113/2324/1/61
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Schoenmakers Annelies
Andere co-titularis(sen): Arnhem Stéphanie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 50,00

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Professioneel handelen 2 EN geslaagd voor Coaching en counseling EN (eerder ingeschreven voor Mens en leren 2 OF simultaan te volgen met Mens en leren 2) EN (eerder ingeschreven voor Mens en gezondheid 2 OF simultaan te volgen met Mens en gezondheid 2) EN (eerder ingeschreven voor Mens en werk 2 OF simultaan te volgen met Mens en werk 2) EN (eerder ingeschreven voor Praktijkonderzoek OF simultaan te volgen met Praktijkonderzoek).

Korte omschrijving

Je beschikt ondertussen over expertise op vlak van psycho-educatie en training. Om deze kennis in de praktijk te brengen, werk je een psycho-educatieve sessie of training uit. Bij de uitwerking vertrek je vanuit de vraag van een organisatie uit één van de werkvelden. Vervolgens bied je de sessie of training ook aan bij de praktijkpartner. Tijdens dit olod werk je nauw samen met zowel medestudenten, als je praktijkpartner als de lector.

Voor dit olod wordt een verplicht studiebezoek gebracht aan de Fontys Hogeschool indien organisatorisch mogelijk. De kosten voor de bus bedragen +/- 50euro. De student wordt hierover verder geïnformeerd door de docenten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
Een psycho-educatief programma / training voor het werkveld opstellen dat beantwoordt aan de kwaliteitscriteria
Het formuleren van een leervraag aan de hand van een videofragment
Een draaiboek voor het psycho-educatief programma / training opstellen
Een feedbackformulier ter evaluatie van het eindproduct ontwerpen
Een psycho-educatief programma / training aanbieden
Concrete verbeterpunten en acties formuleren op basis van de verkregen feedback vanuit het werkveld
Professioneel handelen
handelen vanuit de basishouding en het attitudeprofiel van de psychologisch consulent in complexe, gespecialiseerde contexten, binnen een multidisciplinair team en/of zorgnetwerk in de context van psycho-educatie en training

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)28,00 uren
  • Omschrijving: 28h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)122,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)36,00 uren
  • Omschrijving: 36h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)114,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: projectopdracht
Toetsmethode: werkstuk, gedragsobservatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector, jury
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: projectopdracht
Toetsmethode: werkstuk, gedragsobservatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector, jury
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: projectopdracht
Toetsmethode: werkstuk, gedragsobservatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector, jury
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: projectopdracht
Toetsmethode: werkstuk, gedragsobservatie
Toetsmedium: schriftelijk, mondeling
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector, jury