Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Professioneel handelen 336920/3113/2324/1/95
Studiegids

Professioneel handelen 3

36920/3113/2324/1/95
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Arnhem St├ęphanie
Andere co-titularis(sen): De Vroede Tine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Professioneel handelen 1 EN geslaagd voor Professioneel handelen 2.

Korte omschrijving

Dit olod bouwt verder op wat je leerde in de olods Professioneel Handelen 1 en Professioneel Handelen 2. Om voor je een duidelijker beeld te creëren van je toekomst na de opleiding schenken we aandacht aan verschillende elementen om je professioneel handelen verder te ontwikkelen. In de eerste plaats ondersteunen we je alvast richting je verdere loopbaan, door je CV en sollicitatieskills onder de loep te nemen. Ten tweede geven we graag aan welke opties er zijn voor je toekomst, zowel qua verder studeren als ondernemen als solliciteren. We nodigen hiervoor sprekers vanuit de praktijk uit. Ten slotte schenken we aandacht aan zelfzorg en aan de professionele basishouding.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Professioneel handelen
Je CV opstellen dat geschikt is voor gebruik in de gewenste setting
Reflecteren op je attitudevorming tijdens en na de opleiding aan de hand van het attitudeprofiel van de psychologisch consulent
Je ontwikkeling als psychologisch consulent beargumenteren aan de hand van relevante aangeleerde concepten en modellen
Je sterktes en aandachtspunten als psychologisch consulent verwoorden binnen een ontwikkelingsperspectief
Concrete acties formuleren om je aandachtspunten als psychologisch consulent om te buigen in groeimogelijkheden
Vanuit een realistisch inzicht in de eigen mogelijkheden en interesses je beeld over de toekomstige studie/werkkeuzes weergeven
Een zelfzorgplan opstellen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
  • Omschrijving: 8h hoorcollege
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)55,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)16,00 uren
  • Omschrijving: 16h hoorcollege
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)53,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: portfolio
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: portfolio
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: portfolio
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Toetsvorm: portfolio
Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: open boek
Beoordelaar: lector