Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Mens en werk 336925/3113/2324/1/71
Studiegids

Mens en werk 3

36925/3113/2324/1/71
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket DAG/AVOND uitdovend 3TP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Trippas Michiel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Mens en werk 1 EN eerder ingeschreven voor Mens en werk 2.

Korte omschrijving

Mens en Werk 3 is het sluitstuk van de Arbeids- en organisatiepsychologiespecifieke olods. We verruimen binnen Mens en Werk 3 de scope naar een strategische visie. Zo gaan we binnen dit olod aan de slag met onder andere de missie en de visie van een organisatie, de organisatorische doelstellingen die vertaald worden in een strategisch personeelsplan en een beleid in verband met psychosociale aspecten als hefboom voor een goede werking van een bedrijf. Overkoepelende thema’s zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en leiderschap, blijven hierbij niet onbesproken. In dit olod gebruik je je reeds verworven HR-kennis in een ruimer overkoepelend kader. Je denkt op strategisch niveau en kritisch na welke richting een organisatie of beleid op gaat.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Plan van aanpak
een beleidsvoorstel formuleren rond één of meerdere complexe strategische HR thema's op organisatieniveau
een beleidsvoorstel formuleren rond één of meerdere complexe strategische HR thema's op macroniveau
Professioneel handelen
gemotiveerd je standpunt formuleren m.b.t. één of meerdere actuele HR thema's
Psychodiagnostiek
Een missie en visie uitwerken op basis van de strategie en/of doelstellingen van een bedrijf

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)16,00 uren
 • Omschrijving: 16h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)59,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)20,00 uren
 • Omschrijving: 20h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)55,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector