Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Mens en leren 336926/3113/2324/1/08
Studiegids

Mens en leren 3

36926/3113/2324/1/08
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket DAG/AVOND uitdovend 3TP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Keemink Petra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Mens en leren 1 EN eerder ingeschreven voor Mens en leren 2.

Korte omschrijving

In dit olod verdiepen we ons verder in het school- en pedagogische werkveld. Vertrekkend vanuit een complexe zorgvraag bekijken we zowel de persoonseigen problematiek als relevante omgevingsfactoren. Hiermee rekening houdend gaan we ook in op communicatie met zowel de cliënt als met zijn/haar netwerk. Gezien de eigenheid van dit werkveld (werken met minderjarigen, verschillende disciplines die samenwerken, ...) schenken we extra aandacht aan beroepsgeheim, discretieplicht en meldplicht. Het combineren van dit olod met een integratiestage in het werkveld van de school- en pedagogische psychologie vergroot je leerkansen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interventies
Aan de hand van een casus een gesprek voeren, rekening houdend met beroepsgeheim, discretieplicht, ...
Plan van aanpak
Op basis van een casus aandachtspunten formuleren met betrekking tot gesprekken met het netwerk/de context
Professioneel handelen
De principes van professionele gespreksvoering handhaven in stressvolle situaties binnen het werkveld van school- en pedagogische setting
Psychodiagnostiek
Aan de hand van een casus handelen in functie van de noden van de zorgvrager
Aanbevelingen formuleren aan de zorgvrager

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)16,00 uren
 • Omschrijving: 16h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)59,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)20,00 uren
 • Omschrijving: 20h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)55,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks85,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks85,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks85,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: casus
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks85,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector