Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Trends in accounting administration32166/3048/2324/1/31
Studiegids

Trends in accounting administration

32166/3048/2324/1/31
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat accounting administration, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Gils Ben
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Trends in accounting administration behandelt de belangrijkste evoluties in het werkveld en bereidt voor op levenslang leren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

12: Deontologisch handelen: handelt deontologisch, respecteert interne en externe procedures, is alert voor fraude en is zelfkritisch.
De student heeft aandacht voor deontologische principes
11: Levenslang leren: onderhoudt het eigen deskundigheidsniveau door de recente ontwikkelingen en de wetgeving eigen aan de sector op te volgen en is business compliant.
De student neemt zelfstandig bijscholingen en seminaries door
De student documenteert veranderingen in het werkveld en volgt deze op
De student volgt de actualiteit op binnen een professionele context
De student reflecteert en vormt een eigen mening over de besproken topics
De student informeert zich over binnen- en buitenlandse ontwikkelingen
De student volgt recente ontwikkelingen en de wetgeving eigen aan de sector op en is business compliant

Leerinhoud

  • Beknopte update over de belangrijkste fiscale topics
  • Digitalisering in de accounting sector
  • Kijk op de accountant van morgen

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)6,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)62,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)12,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor verdere instructies.