Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Serverbeheer Intro32542/3064/2324/1/93
Studiegids

Serverbeheer Intro

32542/3064/2324/1/93
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Deken Dany
Andere co-titularis(sen): De Meersman Patrick, Waeyaert Dimitri
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Serverbeheer intro behandelt de basisvaardigheden van systeembeheer via de mogelijkheden van een eerste netwerkbesturingssysteem, namelijk Windows.
Het olod Serverbeheer intro bereidt voor op het olod Serverbeheer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student installeert een Windows-server.
De student gebruikt het Windows filesysteem.
De student configureert een Windows host om op het netwerk te functioneren.
De student beheert processen in een Windows omgeving.
De student beheert het systeem remote.
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student installeert, update en verwijdert applicaties onder Windows.
De student gebruikt de Windows command line.
De student configureert harddisks in Windows.
De student beheert centraal gebruikers en groepen in een Windows server omgeving
De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student configureert users, groepen en filerechten in een Windows omgeving.
De student beheert hardware onder Windows.
De student beheert files en folders in een Windows omgeving.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student troubleshoot systeemproblemen in een Windows omgeving.
De student maakt back-ups van virtuele machines in een Windows omgeving.
De student past de best practices van system hardening toe.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student documenteert de systeemconfiguratie in een Windows omgeving.

Leerinhoud

 • Installeren en configureren van een virtuele omgeving
 • Windows systeemarchitectuur (system folders, registry etc.)
 • Windows installatieprocedure
 • Windows service management / software management
 • Windows hardware management
 • Windows harddisk lay-out (partitionering, volumes, RAID)
 • Permissies / machtigingen
 • Updating / hardening
 • VM snapshots / VM back-ups
 • Werken op de Windows command line (commands, hulp opvragen, redirection, scripting etc.)
 • Werken met het Windows file system (files, folders, shortcuts, formattering etc.)
 • Windows gebruikers- en groepenbeheer
 • Windows filebeheer (maken, manipuleren, permissies, ownership etc.)
 • Windows procesbeheer via task manager
 • Windows netwerkkaart instellen
 • Documenteren
 • Begrijpen en aanpassen Windows registery

Studiematerialen (lijst)

Netwerkbeheer met Windows Server 2022 - deel 1 Inrichting en beheerVerplicht€ 49,50
 • Auteur: Smets Jan

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)54,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Momentopname na taakinlevering. Opdracht gekregen vóór de tweede examenperiode. Digitaal in te dienen. De vaardigheid van de student wordt beoordeeld op het eindproduct van zijn werk.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE - DEADLINE (DEEL)EVALUATIE MISSEN

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen / verhinderd bent van de opgelegde deadline van een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen te halen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen / deze deadline verzetten op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je meldt jouw afwezigheid via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • Je brengt persoonlijk de lector via mail op de hoogte vóor aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met een geldig wettigings-attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden / deze deadline kan verzet worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen.
 • Je bewaart het origineel geldig wettigings-attest zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment / een aangepaste deadline en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.