Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Webtechnologie intro38503/3064/2324/1/37
Studiegids

Webtechnologie intro

38503/3064/2324/1/37
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat Internet of Things als Webtechnologie intro
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lettany Barbara
Andere co-titularis(sen): Van Battel Sam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Webtechnologie behandelt het creëren van interactieve en grafische websites met behulp van HTML, CSS
Het olod Webtechnologie bereidt voor op het creëren van een volledige statische website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student gebruikt de juiste bestandsformaten voor beeld, video en audio voor gebruik op het web.
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student host/structureert websites op een webserver.
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student realiseert een website in HTML en CSS op basis van een gegeven wireframe/mockup.
De student realiseert een website in HTML en CSS op basis van een gegeven ontwerp.
De student past HTML toe voor de constructie van een webpagina en hedendaagse webfunctionaliteiten.
De student voegt eenvoudige JavaScript-functionaliteiten toe aan een website.
De student hanteert een correcte syntax en semantiek bij de structurele opbouw in HTML, CSS, JavaScript.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student documenteert de constructie van zijn/haar website op heldere wijze.

Leerinhoud

Basis voor het structureren van webpagina's in HTML m.b.v. Bootstrap:

De bouwstenen: elementen, tags en attributen
Structuur kunnen geven aan teksten met semantische HTML-elementen
Lijsten, andere tekstmarkeringen en speciale tekens
Koppelingen
Werken met tabellen

Basis voor het vormgeven van webpagina’s in CSS m.b.v. Bootstrap:

De opbouw van stijlregels en waar die komen te staan
Het gebruik van lettertypen en de opmaak van tekst en menu’s
Gebruikmaken van eenvoudige en meer geavanceerde selectors
Lay-outtechnieken: mobile-first flexbox grid (bootstrap)
Kleurgebruik en achtergrondafbeeldingen
Responsive webdesign met media queries met een mobile first-aanpak

Basis van de werking van webpagina's:

Filestructuur op webserver
Bestandsformaten
API-uitlezen d.m.v. Postman
API-data m.b.v. bestaand script uitlezen op webpagina

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)54,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE - DEADLINE (DEEL)EVALUATIE MISSEN

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen / verhinderd bent van de opgelegde deadline van een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen te halen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen / deze deadline verzetten op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

  • Je meldt jouw afwezigheid via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
  • Je brengt persoonlijk de lector via mail op de hoogte vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
  • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met een geldig wettigings-attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
  • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden / deze deadline kan verzet worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen.
  • Je bewaart het origineel geldig wettigings-attest zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment / een aangepaste deadline en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.