Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Sensoren37223/3053/2324/1/50
Studiegids

Sensoren

37223/3053/2324/1/50
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat Internet of Things, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Houtven Patrick
Andere co-titularis(sen): Van Loo Erwin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Elektriciteit OF simultaan te volgen met Elektriciteit.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Sensoren behandelt principes van verschillende types sensoren met behulp van analoge componenten.
Het olod Sensoren bereidt voor op het olod IoT Applications.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Ontwerpen: Analyseert een IoT-opdracht en bedenkt, in samenspraak met de klant/gebruiker en/of met collega-experten, één of meerdere technische oplossingen. Bepaalt, selecteert en verzamelt de benodigde componenten.
De student maakt onderscheid tussen een blokdiagram en een stroomdiagram.
De student omschrijft met eigen woorden geziene begrippen in verband met interfaces bij sensoren.
De student kiest de juiste ingangsimpedantie van een aangesloten interface op een sensor om een zo’n optimaal mogelijk sensorsingaal over te dragen.
De student verklaart het verschil tussen een ideale opamp en een werkelijke opamp.
De student verklaart het werkingsprincipe van een comparator.
De student verklaart het werkingsprincipe van een opamp als versterker.
De student verklaart de werking van een diode.
De student bepaalt de geschikte voorschakelweerstand voor een LED.
De student verklaart het werkingsprincipe van temperatuursmeting.
De student verklaart het werkingsprincipe van lichtmeting.
De student verklaart het werkingsprincipe van kracht en of drukmeting.
De student verklaart het werkingsprincipe van een HAL-element.
De student verklaart het werkingsprincipe van het besproken type sensoren.
De student stelt een transistor in als schakeling.
De student stelt een E-MOSFET in als schakelaar.
02: Uitvoeren: Ondersteunt de IoT-ontwikkelaar door de IoT-opdracht praktisch uit te voeren. Configureert, optimaliseert, programmeert en installeert IoT-systemen.
De student bouwt een gelijkrichterschakeling.
De student voert spanningsmetingen uit.
De student voert stroommetingen uit via spanningsmeting en wet van Ohm.
De student voert metingen uit in functie van de tijd.
De student zoekt op een systematische manier achter een fout in een (sensor)schakeling.
De student bouwt een sensorschakeling aan de hand van besproken sensorprincipes.
De student optimaliseert een sensorschakeling.

Leerinhoud

 • Signaalbewerking met operationele versterkers.
 • niet-lineaire weerstanden
 • Halfgeleiderschakelingen
 • Sensorschakelingen
 • Sensorprincipes

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)24,00 uren
 • Opmerking: 1u theorie per week wordt blended georganiseerd.
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)96,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)36,00 uren
 • Opmerking: Opmerking: 1u theorie per week wordt blended georganiseerd.
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE - DEADLINE (DEEL)EVALUATIE MISSEN

Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen / verhinderd bent van de opgelegde deadline van een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen te halen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen / deze deadline verzetten op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je meldt jouw afwezigheid via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex vóór aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • Je brengt persoonlijk de lector via mail op de hoogte vóor aanvang van de (deel)evaluatie / vóór het verstrijken van de deadline.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met een geldig wettigings-attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie / deadline, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden / deze deadline kan verzet worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen.
 • Je bewaart het origineel geldig wettigings-attest zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment / een aangepaste deadline en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.


VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het deelexamen Vaardigheidstoets permanent gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.