Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Choreografie32788/3042/2324/1/75
Studiegids

Choreografie

32788/3042/2324/1/75
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans), trajectschijf 1
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Dans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Huffel Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel choreografie worden een aantal denk- en werkwijzen aangeboden om op een originele, dynamische manier met choreografie om te gaan. Hoe komt een choreografie tot stand en welke pedagogische, creatieve en praktische stappen moet je ondergaan om tot een choreografie te komen met en voor verschillende doelgroepen.

Tijdens een lichtworkshop leren studenten onder begeleiding van een theatertechnicus een lichtplan maken in functie van hun choreografie.

De studenten choreografie organiseren als examen hun eigen voorstelling. Deze voorstelling wordt gecreëerd met dansers die ze zelf uitkiezen en waarmee ze een choreografisch proces aangaan. Deze dansers komen van verschillende doelgroepen en achtergronden en hebben verschillende technische mogelijkheden. De bedoeling is dat tijdens deze voorstelling alle verworven competenties van de cursus Choreografie worden getoond.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Komt afspraken na, werkt samen met de klasgroep en is goed georganiseerd binnen de organisatie van de school
Overweegt maatschappelijke thema's binnen een choreografie en gaat kritisch om met sociale thema's binnen het choreografische proces. De student kan maatschappelijke thema's als startpunt voor de choreografie gebruiken.
Toont muzikaliteit, gebruikt de ruimte op een ondernemende manier en brengt variatie in de dynamiek binnen een choreografie
Kan communiceren met alle betrokkenen, rekening houdend met divers taligen.
Evalueert en toont inzicht in choreografische principes, kan het proces bijsturen en actief naar choreografische oplossingen zoeken.
Kan op een positieve manier de groep sturen en motiveren tijdens het choreografische proces en de relaties tussen de leerlingen optimaal stimuleren.
Benut de individuele capaciteiten van elke danser en kan samenwerken met kunstenaars van verschillende kunstvormen
Toont een artistiek concept en kan dit concept uitwerken tot een choreografie.
Kan op een inventieve manier, origineel bewegingsmateriaal creëren via bepaalde taken (tasks, tools) en improvisatie.
Kan choreografie via verschillende werkmethodes en choreografische werkwijzes opbouwen en realiseren
Ontwikkelt een artistiek concept en kan dit zelfstandig omzetten in een choreografie
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.

Leerinhoud

 • Het zelfstandig maken van een choreografie met amateurdansers.
 •  Deze cursus is een praktische benadering van hoe te werken en choreograferen met amateurdansers van verschillende leeftijden en ervaringen.
 • Een praktische benadering van hoe een amateurchoreografie tot stand komt van concept/idée tot realisatie/uitvoering.
 • Het analyseren van bestaande choreografische werkwijzen, principes en het ontwerpen van eigen choreografische werkmethodes.
 • Choreografische en dynamische opbouw.
 • Creatie van inventief, origineel bewegingsmateriaal via bepaalde taken (tasks, tools) en improvisatie. Hoe een groepschoreografie uitwerken.
 • Artisticiteit / concept / begin idee.
 • Muziekkeuze, muziekanalyse.
 • Communicatie, onderzoek van het huidige ‘amateur danslanschap” in Vlaanderen.

Lichtworkshop: introductie in belichtingstechniek, exploratie van de werking van aanwezig materiaal, initiatie in het opstellen van een lichtplan in functie van de eigen choreografie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmaterialen op Digitap
Trotter opleidingsgids
Elke student moet beschikken over een laptop.
Het is aangeraden om regelmatig naar voorstellingen te gaan kijken en workshops en stages te volgen.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Literatuur:
Lynne Anne Blom,L. Tarin Chaplin The Intimate Act Of Choreography [Paperback]-
Smith-Autard, Jacqueline & Jim Schofield, Michael Schofield Choreographic Outcomes. [Macintosh version.] Published: 2005
Butterworth, Jo & Liesbeth WildschutContemporary choreography, a critical reader.  Published: 2009 Pomer, Janice Dance composition: an interrelated arts approach.Published: 2009
Marion Gough In Touch With Dance , Whitethorn Books -
Boal, Augusto Games for Actors and Non-Actors London: Routledge (1992)
Winearls, Jane , The art of the body. Educational - Secondary - Choreography Published: 1990
Sanders, Lorna, 2004 Akram Khan's rush, creative insights
Duerden, Rachel and Neil Fisher, Dancing off the page: integrating performance, choreography, analysis and notation/documentation, 2007
Preston-Dunlop, Valerie, & Lesley-Anne Sayers, The dynamic body in space: developing Rudolf Laban's ideas for the 21st century, 2010
Blom, Lynne Anne, & L. Tarin Chaplin, The intimate act of choreography 1989
Isabella lanz en Katie Verstockt, Hedendaagse dans in Nederland en Vlaanderen, 2003
William Forsyth, Choreography and dance, 2000
Bogart, Anne and Tina Landau, A practical guide to viewpoints and composition, 2004

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen160,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeArtistiek-educatieve projectopdracht80,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

De student kiest zijn eigen proces binnenin het vak Choreografie. De student gaat op zoek naar verschillende choreografische werkwijzen in een educatieve setting en/of in een sociaal artistieke praktijk.

De student gaat in overleg met de docent om richting te geven aan het onderzoek. De student neemt zelf initiatief en koppelt op regelmatige momenten terug met de docent.

Het resultaat van dit creatieve proces wordt voorgesteld tijdens een publieke voorstelling/toonmoment.

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste:
Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid van alle georganiseerde lessen vereist. Bij minder dan 2/3 aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex!
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid