Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Identiteit MW32451/3057/2324/1/55
Studiegids

Identiteit MW

32451/3057/2324/1/55
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Identiteit MW
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Geerdens Robrecht
Andere co-titularis(sen): Engels Anouk, Peeters Wim, Vleugels Evelien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Identiteit MW behandelt de situering van het beroep maatschappelijk werker waarbij de definiëring, het beroepsprofiel en de grondhouding aan bod komen. De sociale kaart wordt verkend aan de hand van verschillende domeinen in het maatschappelijk werk.

Het OLOD Identiteit MW bereidt voor op het hanteren van belangrijke principes in het maatschappelijk werk en de kennis van de sociale kaart.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Je verstrekt relevante basisinformatie over hulpverlenende instanties en/of procedures aan cliënten.
Je benoemt verschillen en overeenkomsten tussen het maatschappelijk werk en het bredere sociale werkveld.
Je legt de basistaken van de maatschappelijk werker uit aan de hand van een praktijksituatie.
Je legt de competenties van de maatschappelijk werker uit aan de hand van een praktijksituatie.
Je beschrijft het overzicht van de sectoren in het werkveld.
Je legt de werking, functies, taken en specifieke aandachtspunten van sociale voorzieningen in het werkveld uit.
Je legt het beroep van maatschappelijk werker uit.
Je verklaart elementaire begrippen uit de welzijnssector.
Je beschrijft de indeling van de welzijnszorg.
Je benoemt een passende organisatie op basis van de situatie van de cliënt.
04: Je stelt hulpvragen van cliënten scherp.
Je licht de invloed van jouw mensbeeld toe in een casus.
Je bespreekt de invloed van jouw mensbeeld op jouw handelen als maatschappelijk werker.
05: Je stimuleert individuen in hun zelfredzaamheid.
Je legt uit wat emancipatorisch handelen inhoudt.
Je licht toe of in een casus emancipatorisch gehandeld wordt.
06: Je begeleidt de cliënt in interactie met het cliëntsysteem en/of de omgeving.
Je licht elementen van de basishouding van de maatschappelijk werker toe aan de hand van een praktijksituatie.
10: Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang bij te leren.
Je legt linken tussen de actualiteit en het vakgebied 'Maatschappelijk werk'.

Leerinhoud

Situering en definiëring sociaal werk, beroepsprofiel maatschappelijk werk, basishouding en mensbeeld maatschappelijk werk, sociale kaart, verkennen van de 4 domeinen in het werkveld, actuele tendensen, praktijkvoorbeelden, gastsprekers, casussen, ...

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)14,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)140,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)22,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)126,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00