Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Leergroep : Basishouding van de MW'er36819/3057/2324/1/60
Studiegids

Leergroep : Basishouding van de MW'er

36819/3057/2324/1/60
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Leergroep : Basishouding van de MW'er
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Michielsen Maarten
Andere co-titularis(sen): Boukchour Jamila, El Faissouni Yassine, Goethals Sanny, Gondry Sarah, Marynissen Tinne, Proost Stefanie, Yildizli Kezi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD behandelt de basishouding van een maatschappelijk werker, reflectiemodellen, zelfkennis en de ontdekking van het werkveld. Het OLOD bereidt voor op het betreden van de eerste leerwerkplek en begeleidt in de zoektocht naar deze leerwerkplek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Je onderhoudt kwalitatieve contacten met cliënten, cliëntsysteem en andere relevante actoren.
Je handelt empathisch ten opzichte van medestudenten en lector.
Je handelt respectvol ten opzichte van medestudenten en lector.
Je legt vlot contacten op de leerwerkplek.
03: Je verstrekt relevante basisinformatie over hulpverlenende instanties en/of procedures aan cliënten.
Je gebruikt de sociale kaart in functie van een hulpvraag.
08: Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je werkt constructief samen met medestudenten.
Je toont interesse op de leerwerkplek.
Je toont betrokkenheid in de klasgroep.
Je formuleert opbouwende feedback aan je medestudenten.
Je handelt respectvol ten aanzien van de leerwerkplek.
10: Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang bij te leren.
Je maakt een planning op.
Je past het aangereikte reflectiemodel toe in een schriftelijke reflectie.
Je houdt je aan afspraken.
Je past het gedrag in de leergroep aan op basis van gekregen feedback.
Je reflecteert over de aspecten van de basishouding van de maatschappelijk werker.
Je reflecteert over je werkpunten.
Je reflecteert over je kwaliteiten.
Je gedraagt je volgens de professionele normen, eigen aan de leerwerkplek.
Je neemt initiatief in je zoektocht naar een leerwerkplek.

Leerinhoud

  • Toepassen en trainen basishouding
  • Zelfbeeld
  • Reflectiemodellen
  • Kernkwadrant
  • Vrijwilligerswerk uitvoeren
  • Werkveldontdekking
  • Zoektocht naar een werkplek

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Powerpoints, studiewijzer en digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)11,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)16,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)113,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)14,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)20,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)106,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context20,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context20,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00