Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Juridische thema's voor de MW'er38079/3057/2324/1/26
Studiegids

Juridische thema's voor de MW'er

38079/3057/2324/1/26
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Juridische thema's voor de MW'er
  • Graduaat sociaal-cultureel werk als Inleiding Recht
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Geerdens Robrecht
Andere co-titularis(sen): Wouters Leendert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Juridische thema's voor de MW'er behandelt juridische thema's uit het sociaal werkveld. Het OLOD bereidt voor op het geven van informatie aan en doorverwijzing van cliënten over juridische thema's.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Je onderhoudt kwalitatieve contacten met cliënten, cliëntsysteem en andere relevante actoren.
Je beschrijft hoe cliënten tot hun rechten komen.
03: Je verstrekt relevante basisinformatie over hulpverlenende instanties en/of procedures aan cliënten.
Je beschrijft de voornaamste onderdelen en termen uit de Belgische sociale zekerheid.
Je licht de relevantie van de grondrechten/mensenrechten voor het maatschappelijk werk toe.
Je schetst het belang van beroepsgeheim in situaties binnen het maatschappelijk werk.
Je geeft een overzicht van de voornaamste onderdelen en termen uit de Belgische sociale zekerheid.
Je schetst vrijwilligerswerk binnen een juridische context.
Je licht de terminologie en bevoegdheden van de verschillende rechtbanken en hoven toe.
Je verklaart vaktermen in het kader van justitiële hulpverlening.
Je legt maatregelen en hulpverlening rond schuldenproblematiek uit.
09: Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je herkent een ethisch dilemma in een praktijksituatie.
10: Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang bij te leren.
Je schetst een algemeen kader van de Belgische staatsstructuur.

Leerinhoud

Belgische staatsstructuur, rechtbanken en hoven, sociale zekerheid, schuldhulpverlening, justitiële hulpverlening, vrijwilligerswerk en beroepsgeheim.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)70,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00