Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Mens en samenleving32453/3057/2324/1/26
Studiegids

Mens en samenleving

32453/3057/2324/1/26
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Mens en samenleving
  • Graduaat sociaal-cultureel werk als Mens en samenleving
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Delpire Johan
Andere co-titularis(sen): Heylen Clara, Verschaeren Edward
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

In het OLOD mens en samenleving worden actuele maatschappelijke thema's behandeld die relevant zijn binnen het sociaal werk. Het OLOD mens & samenleving bereidt voor op uitdagingen binnen de samenleving waar je als maatschappelijk werker in aanraking mee kan komen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Je verstrekt relevante basisinformatie over hulpverlenende instanties en/of procedures aan cliënten.
Je legt verbanden tussen maatschappelijke problemen en organisaties binnen het sociaal werk.
04: Je stelt hulpvragen van cliënten scherp.
Je beschrijft de impact van maatschappelijke uitsluitingsmechanismen op de ontwikkelingskansen van de doelgroep.
09: Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je beschrijft de verschillende niveaus van de samenleving.
Je beschrijft oorzaken van een maatschappelijk probleem.
Je formuleert mogelijke acties om maatschappelijke problemen aan te pakken, rekening houdend met verschillende niveaus van de samenleving.
Je linkt een concrete situatie van een cliënt aan een maatschappelijk probleem.
Je verduidelijkt de impact van sociale beeldvorming op ontwikkelingskansen van de doelgroep.
Je herkent maatschappelijke problemen en jouw rol als maatschappelijk werker in het werkveld.
Je herkent polarisatie in de samenleving.

Leerinhoud

Volgende thema's komen onder meer aan bod: armoede, eenzaamheid, partnergeweld, vooroordelen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer, cursus & PPT op Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)9,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)70,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)14,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00