Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Psychisch welzijn en gezondheidszorg36823/3057/2324/1/02
Studiegids

Psychisch welzijn en gezondheidszorg

36823/3057/2324/1/02
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Psychisch welzijn en gezondheidszorg
  • Graduaat sociaal-cultureel werk als Psychisch welzijn
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Heylen Clara
Andere co-titularis(sen): Delpire Johan, Verschaeren Edward
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Dit OLOD behandelt aspecten van psychologisch functioneren die verband houden met psychisch welbevinden.
Dit OLOD bereidt voor op het streven naar versterken van psychisch welzijn in het functioneren van cliënten en van het eigen functioneren als Maatschappelijk werker.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Je onderhoudt kwalitatieve contacten met cliënten, cliëntsysteem en andere relevante actoren.
Je beschrijft hoe een hulpverlener een veilige werkrelatie met een cliënt kan opbouwen.
05: Je stimuleert individuen in hun zelfredzaamheid.
Je legt uit welke ontwikkelingstaken en thema's in de verschillende levensfasen aan de orde zijn.
Je legt uit hoe je cliënten kan motiveren.
06: Je begeleidt de cliënt in interactie met het cliëntsysteem en/of de omgeving.
Je legt uit hoe cliënten begeleid worden aan de hand van de gedragsbenadering.
Je toont het belang van werken aan psychisch welzijn als Maatschappelijk werker aan.
Je legt uit hoe cliënten begeleid worden volgens de cognitieve benadering.
Je analyseert een casus aan de hand van de gedragsbenadering.
Je analyseert een casus aan de hand van de cognitieve benadering.
10: Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang bij te leren.
Je onderzoekt je eigen functioneren aan de hand van psychologische inzichten.
Je past een psychologisch model toe op je eigen leven.

Leerinhoud

Onder meer richtlijnen voor het opbouwen van een veilige en evenwaardige werkrelatie met de cliënt, inzichten en technieken uit de gedragsbenadering en de cognitieve benadering, motivatie, kenmerken van levensfasen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer, cursus & PPT op Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)7,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)70,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)11,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00