Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Humane biologie3472/3057/2324/1/95
Studiegids

Humane biologie

3472/3057/2324/1/95
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Humane biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Raedemaecker Wies, Heylen Clara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Humane biologie behandelt de biologische bepaaldheid van het menselijke gedrag. Dit betekent dat de mens belicht wordt als een sterk door overgeërfde genen bepaald als biologisch wezen. Dit gezichtspunt op de mens is een belangrijk aspect van een omvattende en genuanceerde visie van een maatschappelijk werker op zijn cliënten. 
Het olod Humane biologie bereidt voor op een optimaal begrip en een afgestemde benadering van cliënten, die steeds gedeeltelijk bepaald worden door hun lichamelijke bouw en functies. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

09: begeleiding: Begeleidt de cliënt en het cliëntsysteem doorheen het hulpverleningstraject en handelt daarbij op een methodische, agogisch verantwoorde wijze.
De student informeert een cliënt over de mogelijkheden en de voor- en nadelen van genetisch testen.
De student verklaart menselijk gedrag, psychische kenmerken en aandoeningen door te verwijzen naar de werking van de hormonen.
De student beschrijft de werking van de zintuigen en het zenuwstelsel (waaronder de hersenen).
De student verklaart menselijk gedrag, psychische kenmerken en aandoeningen vanuit de werking van de zintuigen en het zenuwstelsel (waaronder de hersenen).
De student beschrijft de effecten en gevolgen van verschillende psychoactieve stoffen op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak.
08: hulpverlening: In nieuwe en complexe contexten informeert en adviseert de gegradueerde de cliënt en het cliëntsysteem bij hun hulpvragen en noden.
De student informeert een cliënt over de mogelijkheden en de voor- en nadelen van genetisch testen.
De student geeft psycho-educatie over verslaving vanuit een breed en genuanceerd model (zoals het MMM-model).
De student geeft psycho-educatie over gender en/of seksualiteit vanuit een breed en genuanceerd model (zoals de gender-koek).
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student linkt problemen van cliënten (zoals diabetes, stress of agressie) met de werking van het endocrien stelsel.
De student beschrijft de werking van de zintuigen en het zenuwstelsel (waaronder de hersenen).

Leerinhoud

 • Erfelijkheid, aangeboren aandoeningen, genetisch testen
 • Zenuwstelsel
  • overzicht, bouw en werking
  • aandoeningen
  • psychoactieve stoffen: overzicht en verslaving
 • Endocrien stelsel
  • klieren, hormonen en werking
  • aandoeningen
 • Seksualiteit en gender

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst van de hogeschool ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)70,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00