Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Leergroep : Individuele gespreksvoering36820/3057/2324/1/94
Studiegids

Leergroep : Individuele gespreksvoering

36820/3057/2324/1/94
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Leergroep : Individuele gespreksvoering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Proost Stefanie
Andere co-titularis(sen): Boukchour Jamila, Boutchakate Samirah, De Leenheer Natalie, Taverniers Jessi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Psychosociale gespreksvoering OF eerder ingeschreven voor Psychosociale gespreksvoering) EN (simultaan te volgen met Mondelinge communicatie OF eerder ingeschreven voor Mondelinge communicatie) OF (eerder ingeschreven voor Communicatieve vaardigheden OF geslaagd voor Communicatieve vaardigheden).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Leergroep ‘Individuele gespreksvoering’ behandelt het professioneel begeleiden van individuele cliënten doorheen de verschillende fasen van het hulpverleningsproces aan de hand van verschillende gespreksmodellen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Je organiseert het onthaalgesprek van cliënten en staat in voor de registratie en administratie.
Je voert een professioneel onthaalgesprek.
Je voert een probleembepaling uit in een rollenspel.
04: Je stelt hulpvragen van cliënten scherp.
Je analyseert de beginsituatie van de cliënt in een rollenspel.
Je bevraagt de individuele hulpvragen van een cliënt in een rollenspel.
06: Je begeleidt de cliënt in interactie met het cliëntsysteem en/of de omgeving.
Je neemt de basishouding van de maatschappelijk werker aan in een gesprek.
07: Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je maakt gebruik van een gepast gespreksmodel in een rollenspel.
Je maakt passend gebruik van niet-selectieve gespreksvaardigheden in een gesimuleerd hulpverlenend gesprek.
Je maakt passend gebruik van nuancerende gespreksvaardigheden in een gesimuleerd hulpverlenend gesprek.
Je maakt passend gebruik van regulerende gespreksvaardigheden in een gesimuleerd hulpverlenend gesprek.
Je maakt passend gebruik van selectieve gespreksvaardigheden in een gesimuleerd hulpverlenend gesprek.
Je reageert op gepaste wijze op een hindernis in een gesimuleerd hulpverlenend gesprek.
08: Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je geeft feedback over het functioneren van een medestudent als gespreksleider in een gesimuleerd hulpverlenend gesprek.
10: Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang bij te leren.
Je reflecteert over je functioneren als begeleider van het individuele hulpverleningsproces.
Je reflecteert over gekregen feedback over je functioneren als gespreksleider in een gesimuleerd hulpverlenend gesprek.
Je analyseert je functioneren als gespreksleider in een gesimuleerd hulpverlenend gesprek.

Leerinhoud

• Attitudes van emancipatorisch handelen.
• Fasen van het hulpverleningsproces (intake, probleembepaling, probleembespreking, probleemoplossing, afronding/evaluatie) aan de hand van verschillende gespreksmodellen.
• Concrete cliëntsituaties gelinkt aan diversiteit, recht, psychisch welzijn, mens en samenleving (als basis voor het inoefenen van de gespreksmodellen).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst van de hogeschool ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)6,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)140,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)11,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)31,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)126,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00