Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Groepsdynamica5416/3057/2324/1/37
Studiegids

Groepsdynamica

5416/3057/2324/1/37
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Groepsdynamica
  • Graduaat sociaal-cultureel werk als Groepsdynamica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Delpire Johan
Andere co-titularis(sen): Verschaeren Edward
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Groepsdynamica behandelt het belang van groepen in sociaal werk, groepsprocessen en de aandachtspunten bij groepsgericht werken. Het OLOD Groepsdynamica bereidt voor op het begeleiden van groepen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Je verstrekt relevante basisinformatie over hulpverlenende instanties en/of procedures aan cliënten.
Je legt de meerwaarde van groepsgericht werken uit.
06: Je begeleidt de cliënt in interactie met het cliëntsysteem en/of de omgeving.
Je maakt een onderscheid tussen taakgericht en procesgericht werken in groepen.
Je bespreekt de rol van de groepsbegeleider.
Je legt de fasen van groepsontwikkeling uit.
Je legt de determinanten van groepsvorming uit.
Je benoemt groepsdynamische processen zoals groepscultuur, groepscohesie en sociale invloed.
Je analyseert de aanwezige relatie- en interactiepatronen in een casus.
Je bespreekt verschillende soorten rolgedrag binnen een groep.
09: Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je past technieken van groepsbegeleiding toe in een casus.

Leerinhoud

Het belang van interactie; de roos van Leary als model en instrument; het onderscheid tussen groepstaak en groepsproces; een (werk)groep begeleiden binnen sociaal werk; groepscohesie; groepsontwikkeling; groepsnormen; rolgedrag in groepen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer, cursus en PPT's op Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)11,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)70,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)16,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00