Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Praktisch burgerlijk recht32458/3057/2324/1/02
Studiegids

Praktisch burgerlijk recht

32458/3057/2324/1/02
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Praktisch burgerlijk recht
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Wouters Leendert
Andere co-titularis(sen): Gondry Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Praktisch burgerlijk recht behandelt de voornaamste aspecten uit het burgerlijk recht die van toepassing zijn binnen het maatschappelijk werk.
Het OLOD Praktisch burgerlijk recht bereidt voor op het informeren en educeren van cliënten en het gebruik maken van de juiste regelgeving binnen administratieve opdrachten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Je onderhoudt kwalitatieve contacten met cliënten, cliëntsysteem en andere relevante actoren.
Je beschrijft hoe je juridisch relevante actoren kan betrekken in functie van de begeleiding van een cliënt.
Je benoemt naar welke sociaal-juridische organisaties een cliënt kan worden doorverwezen in een casus.
03: Je verstrekt relevante basisinformatie over hulpverlenende instanties en/of procedures aan cliënten.
Je benoemt de voornaamste aspecten van het praktisch burgerlijk recht.
Je verbindt casussen uit het werkveld aan het praktisch burgerlijk recht.
Je kadert in een duidelijk schema de rechthebbenden binnen het relatievermogensrecht.
Je informeert over huuropzeg en vergoedingen.
07: Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je past de regels rond bewindvoering toe in een praktijkgerichte casus.

Leerinhoud

Leerinhoud: Personen- en familierecht (oa. naam, bewindvoering, bekwaamheid), verbintenissenrecht (oa. huurrecht, foutaansprakelijkheid), huwelijk, wettelijke samenwoning, echtscheiding en afstamming.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.
  • Handboek: C. Danau, P. Dom, J. Roodhooft; Graduaat Maatschappelijk werk handboek praktisch burgerlijk recht 2022, Antwerpen, uitgeverij de Boeck.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)70,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)9,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00