Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Deontologie en ethiek11867/3057/2324/1/54
Studiegids

Deontologie en ethiek

11867/3057/2324/1/54
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Deontologie en ethiek
  • Graduaat sociaal-cultureel werk als Deontologie en ethiek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Laethem Danique
Andere co-titularis(sen): Geerdens Robrecht
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Deontologie en ethiek behandelt de ethische aspecten in de praktijk van het maatschappelijk werk. Het OLOD Deontologie en ethiek bereidt je voor om via een ethisch "Denk-Kader" professioneel te handelen door rekening te houden met belangrijke ethische principes.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Je onderhoudt kwalitatieve contacten met cliënten, cliëntsysteem en andere relevante actoren.
Je lijst belangen van de betrokken partijen op in een ethisch geladen praktijksituatie.
Je motiveert hoe je een concrete situatie als maatschappelijk werker aanpakt vanuit rolintegriteit.
Je motiveert hoe je een concrete situatie als maatschappelijk werker aanpakt vanuit beroepsgeheim en vertrouwelijkheid.
Je legt uit hoe je professioneel communiceert in het kader van een ethisch geladen praktijksituatie.
03: Je verstrekt relevante basisinformatie over hulpverlenende instanties en/of procedures aan cliënten.
Je herkent in een casus deontologische afspraken, kaders van een organisatie en wettelijke bepalingen.
06: Je begeleidt de cliënt in interactie met het cliëntsysteem en/of de omgeving.
Je verduidelijkt waarden en normen in een casus eigen aan de hulpverlening.
08: Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je motiveert hoe je een concrete situatie als maatschappelijk werker aanpakt vanuit de verhouding tot beroepsgenoten en de samenleving.
09: Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je beargumenteert een genuanceerde beslissing in een casus door te verwijzen naar belangrijke ethische principes.
Je analyseert een ethisch dilemma in een praktijksituatie.

Leerinhoud

  • Begripsomschrijvingen: ethiek, deontologie, ethisch dilemma, ...
  • Deontologische regels en Belgische wetgeving rond vertrouwelijkheid, beroepsgeheim, doorbreken beroepsgeheim, rolintegriteit, samenwerken, loyaliteit t.o.v. je organisatie, ...
  • Waarden in de hulpverlening
  • Verscheidene toepassingen hieromtrent in praktijksituaties: casussen, praktijkvoorbeelden, gastsprekers, ...
  • Ethisch denkkader

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst van de hogeschool ter beschikking worden gesteld.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Stas, K., Verbruggen, A.& Vlaeminck H., (2013), Ethische knopen doorhakken in het sociaal werk, Gent: Academia Press (ISBN:9789038219530)
 

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)4,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)70,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)7,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00