Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Diversiteit32459/3057/2324/1/36
Studiegids

Diversiteit

32459/3057/2324/1/36
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Diversiteit
  • Graduaat sociaal-cultureel werk als Diversiteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Marynissen Tinne
Andere co-titularis(sen): Boukchour Jamila, Yildizli Kezi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD diversiteit behandelt een waaier van verschillen tussen mensen op meerdere domeinen. Het OLOD diversiteit bereidt voor op het kunnen herkennen, duiden en constructief omgaan met deze verschillen in het kader van het sociaal werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Je onderhoudt kwalitatieve contacten met cliënten, cliëntsysteem en andere relevante actoren.
Je beschrijft het eigen referentiekader.
04: Je stelt hulpvragen van cliënten scherp.
Je beschrijft het referentiekader van de cliënt.
Je reflecteert over een doelgroep waartoe je cliënt behoort.
05: Je stimuleert individuen in hun zelfredzaamheid.
Je legt uit wat inclusie inhoudt.
Je licht toe of in een casus inclusief gehandeld wordt.
06: Je begeleidt de cliënt in interactie met het cliëntsysteem en/of de omgeving.
Je beschrijft de meervoudige identiteiten van een cliënt.
Je beschrijft hoe rekening te houden met de leefwereld van een doelgroep aan de hand van een casus.
07: Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je legt uit hoe je inclusief kan communiceren.
10: Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang bij te leren.
Je benoemt de invloed van het mensbeeld op het hulpverleningsproces.

Leerinhoud

Volgende thema's komen o.a. aan bod: Het referentie kader van de student. Migratie, religie & levensbeschouwing, discriminatie, superdiversiteit, kruispuntdenken, gender & seksualiteit, inclusieve communicatie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer, cursus & PPT op Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)9,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)70,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)14,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00