Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Internationale werkplekverkenning32461/3057/2324/1/07
Studiegids

Internationale werkplekverkenning

32461/3057/2324/1/07
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Internationale werkplekverkenning
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Boukchour Jamila, El Faissouni Yassine, Marynissen Tinne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Internationale werkplekverkenning MW behandelt een driedaagse studiereis naar een Nederlandse stad. Hierbij wordt er een vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland en/of verdieping gemaakt rond een sociaal thema. Het groepsdynamische aspect neemt een belangrijke plaats in.
Het OLOD Internationale werkplekverkenning MW bereidt voor op intensief samenwerken en kritisch reflecteren over sociale thema's, werkingen en methodieken in het maatschappelijk werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: contact: Legt professioneel, respectvol en empathisch contact met de cliƫnt, het cliƫntsysteem en andere relevante actoren.
De student gaat in dialoog met het werkveld van het gastland rond het sociale thema.
De student contacteert organisaties in binnen-en buitenland met als doel afspraken vast te leggen.
13: teamwork: Plant en organiseert de eigen activiteiten en werkt actief en constructief samen in multidisciplinair verband met alle relevante actoren.
De student onderneemt actie ter bevordering van het groepsdynamische proces zowel tijdens de voorbereiding, uitvoering en nabeschouwing van de studiereis.
De student zet zich tijdens de groepsopdrachten en de studiereis in voor een positieve groepsdynamiek.
12: ontwikkelingen: Volgt maatschappelijke ontwikkelingen en signaleert drempels en knelpunten in de eigen werking en/of in de samenwerking met andere actoren.
De student gaat in dialoog met het werkveld van het gastland rond het sociale thema.
De student verdiept zich kritisch in het gekozen sociale thema.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student verdiept zich kritisch in het gekozen sociale thema.
De student reflecteert grondig over zijn rol en deze van zijn groepsleden wat betreft groepsdynamica en uitvoering opdrachten.
De student verwerkt de aangereikte info en gebeurtenissen om tot kritische conclusies te komen op het inhoudelijke en groepsdynamische vlak.

Leerinhoud

  • Actuele thema's, doelgroepen, methodieken, groepsdynamica, reflectie, ...

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst van de hogeschool ter beschikking worden gesteld
  • De student vergoedt zelf de verplaatsings- en deelnamekosten die gepaard gaan met de studiereis. Deze studiereis kost maximum €150.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werkplekleren en/of stage63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie waarvoor aanwezigheid en een actieve leerhouding noodzakelijk is.