Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Organisatieleer 32462/3057/2324/1/41
Studiegids

Organisatieleer 

32462/3057/2324/1/41
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Organisatieleer 
  • Graduaat sociaal-cultureel werk als Organisatieleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verschaeren Edward
Andere co-titularis(sen): Delpire Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Je onderhoudt kwalitatieve contacten met cliënten, cliëntsysteem en andere relevante actoren.
Je beschrijft het professioneel netwerk van een maatschappelijk werker in een organisatie.
03: Je verstrekt relevante basisinformatie over hulpverlenende instanties en/of procedures aan cliënten.
Je beschrijft in eigen woorden de visie en de missie van de leerwerkplek.
Je bespreekt de belangrijkste hedendaagse organisatievormen.
Je geeft een overzicht van het organisatieproces op leerwerkplekken.
08: Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je bespreekt de samenwerking op een leerwerkplek.
Je definieert leiderschapsstijlen.
Je illustreert teamwerk aan de hand van ervaringen op de leerwerkplek.
09: Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je benoemt de stappen van projectmatig werken.
10: Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang bij te leren.
Je reflecteert over het eigen aandeel binnen teamwerk.

Leerinhoud

  

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)70,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00