Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Straf- en jeugdrecht 32464/3057/2324/1/12
Studiegids

Straf- en jeugdrecht 

32464/3057/2324/1/12
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Straf- en jeugdrecht 
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Wouters Leendert
Andere co-titularis(sen): Geerdens Robrecht
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Straf- en jeugdrecht behandelt de voornaamste aspecten uit het straf- en jeugdrecht. Gericht op de praktische toepassing binnen het maatschappelijk werk.
Het OLOD Straf- en jeugdrecht bereidt voor op het geven van juridische feedback op casussen van cliënten uit het maatschappelijk werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: beroepsethisch: Handelt bewust binnen een beroepsethisch en wettelijk kader.
De student past de onderdelen uit het jeugdrecht toe op een reële casus uit het maatschappelijk werk.
De student licht een thema uit het strafrecht kritisch door vertrekkende vanuit een reële casus uit het maatschappelijk werk.
De student past de onderdelen uit het strafrecht toe op een reële casus uit het maatschappelijk werk.
12: ontwikkelingen: Volgt maatschappelijke ontwikkelingen en signaleert drempels en knelpunten in de eigen werking en/of in de samenwerking met andere actoren.
De student beschrijft de werking van het jeugdrecht in België.
De student beschrijft de werking van het strafrecht in België.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student beschrijft de werking van het strafrecht in België.
De student licht een thema uit het jeugdrecht kritisch door vertrekkende vanuit een reële casus uit het maatschappelijk werk
De student licht een thema uit het strafrecht kritisch door vertrekkende vanuit een reële casus uit het maatschappelijk werk.

Leerinhoud

  • strafrecht (Inhoudelijke en praktische toepassing van de voornaamste onderdelen uit het strafrecht)
  • jeugdrecht (Inhoudelijke en praktische toepassing van de voornaamste onderdelen uit het jeugdrecht en een overzicht van de integrale jeugdhulp)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)70,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00