Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Leergroep : Project in het werkveld36822/3057/2324/1/65
Studiegids

Leergroep : Project in het werkveld

36822/3057/2324/1/65
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Leergroep : Project in het werkveld
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Taverniers Jessi
Andere co-titularis(sen): Geerts Simon, Van Houtven Sarina, Verschaeren Edward, Vleugels Evelien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Leergroep : Basishouding van de MW'er EN (geslaagd voor Praktijkverkenning) OF geslaagd voor Praktijkverkenning (7 ECTS)) EN (simultaan te volgen met Beroepspraktijk A OF geslaagd voor Beroepspraktijk A) OF (simultaan te volgen met Beroepspraktijk A (13 ECTS) OF geslaagd voor Beroepspraktijk A (13 ECTS)).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Dit OLOD behandelt: kritische analyse en reflectie van organisaties en actuele methoden en werkvormen binnen het werkveld en hoe je je daar tegenover positioneert.
Dit OLOD bereidt je voor op het functioneren als professional in een organisatie.
Dit OLOD faciliteert projectwerk in samenwerking met partners in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Je onderhoudt kwalitatieve contacten met cliƫnten, cliƫntsysteem en andere relevante actoren.
Je legt contact met organisaties in het werkveld.
07: Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je rapporteert de resultaten van het project.
Je presenteert het project.
08: Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je stelt een realistisch draaiboek op.
Je stelt een plan op in overleg met het werkveld.
Je bereidt stapsgewijs een project in het werkveld voor.
Je voert een project in het werkveld uit.
Je werkt constructief samen met je projectgroep.
09: Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je gaat actief op zoek naar de beste manieren om doelen te bereiken en bekijkt hiervoor verschillende opties.
Je werkt een instrument of activiteit uit vertrekkende van noden en vragen van een welzijnsorganisatie.
Je motiveert een projectvoorstel op basis van een vraag uit het werkveld.
Je linkt het projectvoorstel aan noden uit het werkveld.
10: Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang bij te leren.
Je formuleert standpunten over sociale/maatschappelijke thema's.
Je evalueert het project.
Je bewaakt de planning voor het project in het werkveld.
Je reflecteert over je handelen in de projectgroep.
Je reflecteert over de samenwerking in de projectgroep.
Je reflecteert over de meerwaarde van het project.

Leerinhoud

Projectmatig werken: projectidee presenteren, opstellen van plan van aanpak. Voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en evalueren van een project. Reflecteren over eigen functioneren en de samenwerking in de projectgroep.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer + opdrachtenbundel + powerpoint en lesmateriaal op digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)24,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)80,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)42,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)80,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)46,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht80,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht80,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00